Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Ph.d.afhandling og online kursusdag om inklusion af konfirmander med ASF

Karin Bräuner Vium Mikkelsen har forsvaret sin ph.d.-afhandling om (børne)konfirmander med autismespektrumforstyrrelse. Forløbet har været et samarbejde mellem Københavns Universitet, Aalborg Stift og FUV.

Autismespektrumforstyrrelse (ASF) udgør en særlig udfordring til folkekirkens gudstjenester, undervisning og menighedsliv. Mennesker med ASF er konkret-tænkende. Det udfordrer folkekirkens formidling, der har brug for at udvikle andre veje end de almindelige. Mennesker med ASF har vanskeligheder med det sociale samspil. Det udfordrer de forskellige udtryk for menighedsfællesskab i konfirmandstue, sognegård og kirke. Mennesker med ASF er teologisk inkluderede som alle andre i en kristen kirke. Det udfordrer både folkekirkens teologi og praksis.

Sognepræst og cand.theol. Karin Braüner Vium Mikkelsen har i sommeren 2021 forsvaret sin ph.d.-afhandling ”Folkekirke og (børne)konfirmander med autismespektrumforstyrrelse. Et empirisk og teologisk studium af inklusion i folkekirkens relationelle liv”. Den er blevet til som aktionsforskning i samarbejde med en gruppe præster, der står i arbejdet med mennesker med autismespektrumforstyrrelse (ASF) i folkekirken. Ph.d-forløbet har været et samarbejde mellem Københavns Universitet, Aalborg Stift og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Læs ph.d.-afhandlingen som e-bog her: "Folkekirke og (børne)konfirmander med autismespektrumforstyrrelse. Et empirisk og teologisk studium af inklusion i folkekirkens relationelle liv”.

Afhandlingen har haft tre delmål:

  • at undersøge folkekirkens indsats i forbindelse med ASF med udgangspunkt i (børne)konfirmandundervisninge
  • at bidrage til forudsætninger for at kvalificere ansatte og frivillige medarbejdere i folkekirken til at møde børn og unge med ASF og deres pårørende, så inklusion kan fremmes i folkekirkens relationelle liv
  • at belyse og reflektere de teologiske udfordringer i forhold til inklusion af (børne)konfirmander og deres familier, særligt ud fra handicapteologi, teologisk antropologi og trinitetsteologi.

Det langsigtede mål med projektet har været at udarbejde et diversitetsteologisk fundament for inklusion af mennesker med ASF, som kan videreudvikles i alle folkekirkelige sammenhænge og sætte sit aftryk på andre områder, hvor der er brug for bedre inklusion i kirken.

Deltag i online kursusdag
Onsdag 17. november 2021 kl. 9.30-13.00 afholdes en online kursusdag under overskriften 'Inklusion af konfirmander og børnekonfirmander med autismespektrumforstyrrelse i folkekirkens relationelle liv'.

På kursusdagen vil Karin Braüner Vium Mikkelsen udfolde nogle af forskningsprojektets indsigter med henblik på fælles drøftelse af udvikling af folkekirkelig praksis.

Kurset vil forme sig dels som en række faglige samtaler mellem kursusleder, lektor Lars Nymark Heilesen og Karin Braüner Vium Mikkelsen og dels kollegiale, faglige refleksionssamtaler mellem kursusdeltagerne i digitale grupperum om følgende tre tematikker: 

  • Målgruppen børn og unge med ASF og deres inklusion i folkekirkens relationelle liv
  • Fra best practice til next practice
  • Diversitetsteologi

Tilmelding
Kursusdagen foregår på Teams, det er gratis at deltage, tilmelding er senest 3. november 2021 på https://www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2596
Kursusdagen er et samarbejde mellem netværket for folkekirkens arbejde med mennesker med særlige behov og FUV.