Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Prædiken på vej 

Præster taler med andre præster og teologer om den kommende prædikentekst. Det er essensen i podcast-serien 'Prædiken på vej', der er et samarbejde mellem Københavns Stift og FUV. 

For de fleste præster hænger prædikenforberedelse sammen med en lukket dør til kontoret og opslåede bøger på skrivebordet. Men her foregår det på en anden måde: nemlig som en prædikenforberedelse for øregangene, der kan finde sted, mens man går en tur, strikker et ærme eller går en tur i haven. En række præster er blevet bedt om at interviewe en person – typisk en kollega eller universitetsteolog – om hvordan man kan prædike over den kommende søndags tekst. 
Selv om præsterne er den primære målgruppe, er alle, der er interesserede i en fri og teologisk kvalificeret samtale, meget velkomne til at lytte med. 
Der bliver lagt en ny podcast op på FUVs hjemmeside hver uge, og man kan også finde 'Prædiken på vej', hvor man ellers henter sine podcasts. 

Lyt til 'Prædiken på vej' - alle afsnit i serien kan streames her

Inspiration fra Sverige
Det begyndte med en konference i Sverige sidste efterår, hvor to danske teologer hører om den svenske podcast 'Tolkning pågar': Samtaler mellem to præster om den kommende tekst til inspiration for de mange præster, der sidder derhjemme i kontoret og skal i gang med at skrive prædikenen.

Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder ved FUV, og Pia Nordin Christensen, stiftspræst for efteruddannelse i Københavns Stift, blev så begejstrede for konceptet, at de efter hjemkomsten straks gik i gang med at udvikle en tilsvarende dansk podcast.

Det blev til 'Prædiken på vej', der blev lanceret palmesøndag i år.

Et åbent prædikenværksted
”Det er et tilbud om at kunne forberede sig på søndagens gudstjeneste gennem øregangene ved at lytte til en fri og teologisk kvalificeret samtale om prædiketeksten,” fortæller Ulla Morre Bidstrup.

For det kan ofte være en svær og ensom proces at skulle lave en prædiken. Gode spørgsmål til at folde teksten ud kan derfor være, hvordan den anfægter os? Er der associationer til aktuelle forhold? Hvad skal menigheden tage med sig hjem efter gudstjenesten?

”Vi åbner så at sige præsternes prædikenværksted. Det kan give inspiration til nye måder at arbejde med teksten på. Og på den måde højne og styrke kvaliteten af prædikenen til gavn for menigheden. Og det er vi som præsten altid optaget af,” siger Pia Nordin Christensen.

Podcasten er således et arbejdsredskab til prædikanter, der vil forberede sig på søndagen. Men alle der er interesserede i teologi og den kommende gudstjeneste, vil få udbytte af at høre udsendelserne. Det vil for eksempel sige organister og kirketjenere - eller den engagerede kirkegænger.

Præster over hele landet
Otte præster – fire fra Københavns Stift og fire fra resten af landet udpeget af FUV – producerer på skift en udsendelse på ca. 25 min om ugen. Endda flere op til de kirkelige højtider.

”De otte præster skal selv finde en gæst, de synes vil være interessant at tale med om den kommende søndags tekst. Det bliver nok ofte en anden præst, men det kan også være den tekstinteresserede menighedsrådsformand. Eller teologiprofessoren fra universitetet. Det vigtigste at have sig for øje er, at det skal være en samtale, der er relevant, og som er med til at åbne teksten for præsten i arbejdsrummet,” understreger Pia Nordin Christensen.

Det er også en vigtig pointe, at podcasten skal have teologisk bredde og plads til uenigheder.

”Vi opfordrer alle vores interview-præster til at finde gæster, der ikke nødvendigvis har samme tilgang og tænker i samme baner som dem selv. Der må gerne opstå forskellige opfattelser af teksten undervejs i samtalerne, det kan være med til at give en spændende teologisk samtale,” siger Ulla Morre Bidstrup.

Projektet forankres i FUV i Videnscenteret som en slags vidensbank og i uddannelsesdelens faggruppe for homiletik. 

Palmesøndag 2021 går stafetten videre til Viborg Stift, der tager over efter Københavns Stift som FUV's samarbejdspartner på projektet.