Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Praksiserfaring giver mod på arbejdet som præst

Evalueringen af Akademi for Præstekadetter viser, at det toårige forløb, hvor teologistuderende ansættes i studiejob, virker afklarende og motiverende – og også er til glæde for provstiets præster. 

Rapporten samler erfaringerne Akademi for Præstekadetter i Favrskov Provsti 2019-21.

- Jeg søgte jobbet, fordi jeg vil lære mere om præstegerningen og gerne vil lære, hvad det egentlig vil sige at være præst. Jeg håber også, at det vil hjælpe mig med at blive fortrolig med mit eget teologiske ståsted. Det siger Victoria Kilpatrick, der er i gang med sit andet år ved Akademi for Præstekadetter – et tilbud til teologiske kandidatstuderende om et fagligt studiejob i folkekirken.

Favrskov Provsti tilbyder over en periode på to år lønnet ansættelse til fem studerende, der får lov til at prøve kræfter med centrale præsteopgaver som at stå for gudstjenester, skrive og holde prædiken, undervise konfirmander og følge præsterne til samtaler, møder og aktiviteter i sognet. Som en del af ansættelsen ved Akademi for Præstekadetter får de studerende fælles undervisning, som forbereder dem til opgaverne.

Fortrolighed med folkekirken
Akademi for Præstekadetter er støttet af Aarhus Stift og ledes af sognepræst i Hinnerup, Eva Pedersen. De første fem kadetter afsluttede forløbet i sommeren 2021, og erfaringerne fra projektet er nu blevet samlet af Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i rapporten 'Akademi for Præstekadetter 2019-21'. Rapporten viser, at det har haft stor betydning for præstekadetterne at være en del af projektet, der har flyttet dem fra 'usikre' til 'overbeviste' i forhold til en fremtid som præst i folkekirken. Det er lykkedes at skabe interesse for, glæde ved og kendskab til arbejdet som præst for de studerende, der ikke alle på forhånd var lige fortrolige med folkekirken. Særligt organiseringen med en bred kontaktflade ud i provstiet kombineret med en tæt tilknytning til et enkelt sogn har vist sig at være vigtigt for de studerendes udbytte.

Læs mere og hent rapporten 'Akademi for Præstekadetter 2019-21' her

- Fra at have været i tvivl blev alle fem præstekadetter afklaret: De ville være præster. Men ud over at have hjulpet med afklaring er håbet også, at kadetterne vil opleve, de har nogle betydningsfulde og relevante erfaringer at trække på i overgangen fra studerende til et arbejdsliv som præster, siger leder af Akademi for Præstekadetter Eva Pedersen. 

Fokus på at fastholde og tiltrække
Præsterne har oplevet en praktisk aflastning og har samtidig haft gavn af sparringen med de unge kommende kollegaer. Det har givet et løft til provstiets kirkeliv, og på den måde indgår Akademiet for Præstekadetter i en samlet bestræbelse på både at fastholde og tiltrække præster. Biskop i Aarhus Stift Henrik Wigh Poulsen er derfor glad for de resultater, som forsøget med præstekadetterne har vist:

- Evalueringen peger på vigtigheden af, at de teologistuderende får muligheden for at få praksiserfaring med præsteembedet allerede under studiet. Det er vigtigt, at folkekirkens menighedsråd og sognepræster stiller sig til rådighed som en reel sparringspartner, der kan hjælpe de studerende med at få øjnene op for det spændende og positive, der er i arbejdet som præst, når studietiden er forbi. For folkekirken har brug for de nye, dygtige teologer, der kan forkynde Guds ord, yde sjælesorg og stå for andre gode initiativer i sognene.

Praksisnær uddannelse åbner for nye perspektiver 
De samlede erfaringer peger også på, at adgang til praksis i forbindelse med studiet har styrket de studerendes oplevelse af faglig relevans og vist sig også at gavne deres udbytte af studiet. Det siger ph.d. og vidensmedarbejder i Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter, Kirsten Donskov Felter, der har ledet arbejdet med at indsamle erfaringen fra projektet:

- Akademi for Præstekadetter bryder med den gængse tænkning om præsteuddannelse, hvor man først har al teorien for så at gå ud i praksis, og lægger sig tættere op ad den model, man kender for eksempel i Norge og Sverige og fra andre professioner. Projektet åbner på den måde for nogle spændende perspektiver, både for teologiuddannelsen på universitetet og for undervisningen på pastoralseminarieuddannelsen.

Nye kadetter på vej
Favrskov Provsti har udarbejdet en 'pixiudgave' af rapporten, der kan hentes her: Akademi for Præstekadetter. Favrskov Provsti
Er man interesseret i at blive en del af det nye hold, der begynder på Akademi for Præstekadetter til efteråret, er der åbent for ansøgninger frem til 31. maj 2022. Læs mere på www.folkekirkenifavrskov.dk.