Nyheder
Nyheder

Religionspluralisme. Aktuelle udfordringer

Emnefag i samarbejde mellem Aarhus Universitet og FUV ved uddannelsesleder, ph.d. Ulla Morre Bidstrup, professor, dr. theol. Peter Lodberg, professor, dr. theol. Claudia Welz

14.-15. og 28.- 29.9 samt 2.-3.11 2020, Aarhus Universitet. 

Kurset tager udgangspunkt i praktisk teologiske udfordringer i den folkekirkelige sammenhæng som følge af en multi-etnisk, multi-kulturel og multi-religiøs virkelighed. Ved de kirkelige handlinger er der stadig oftere flere religioner repræsenterede. Det kan være tilfældet blandt de fremmødte, men det kan også være de nærmeste pårørende, et brudepar eller dåbsforældre, der har forskellig religiøs eller konfessionel baggrund. Det samme kan gøre sig gældende ved eksempelvis undervisning af børnekonfirmander, i sorggrupper og selvfølgelig ved den økumeniske gudstjeneste. Hvordan forholder folkekirken sig til denne udfordring i forhold forkyndelse, trosfællesskab og sandhedsbegreb og hvilke udenlandske perspektiver og inspirationer kan indhentes?

Kurset vil endvidere drøfte religionsteologiske problemstillinger med udgangspunkt i katolsk og protestantisk teologi. Særligt fokus vil der være på temaer som gudsbegreb, kristologi og pneumatologi. Vi vil udover inddragelse af tekster af blandt andre Paul Tillich og pave Benedikt XVI især drøfte den tyske teolog Christoph Schwöbels begreb om åbenbaring, sandhed og den kristne tros rolle og udfordring i en religionspluralistisk verden.

I kursets sidste tredjedel bliver blikket rettet mod mere religionsfilosofiske temaer. De centrale temaer i denne del bliver identitet, andethed og forsoning som aktuelle teologiske og samfundsmæssige udfordringer. Denne del knytter til ved den nye udgave af Miroslav Volfs Exclusion & Embrace og inddrager religionsfilosofiske tekster til læsning af denne. 

Kursusformen er holdundervisning med forelæsninger, deltageroplæg og diskussioner. 
Prøve kan aflægges i form af portfolio, og emnefaget svarer til 10 ETCS. 

Tilmelding senest 15. juni 2020. 
Læs mere her: https://www.fkuv.dk/kursusprogram/kursus/2197