Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Teologien i mine prædikener

Få tid til fordybelse i og nye redskaber til at analysere dine egne prædikener på eksternatkursus i Aarhus.

Hvilken kristendomsforståelse træder tydeligst frem i mine prædikener? Hvad indeholder den i grunden? Gør jeg noget andet gældende, end jeg regner med? Og er min teologi måske ved at være saneringsmoden? Det er nogle af de spørgsmål, som dette kursus med Kjeld Slot Nielsen som kursusleder vil arbejde med og hjælpe med at besvare.

Kurset giver redskaber til at kalde nogle centrale og bærende lag frem i egne prædikener. Det handler ikke om at bedømme egen eller andres teologi eller prædikenpraksis, men om at komme i et bevidst professionsfagligt forhold til ens egne prædikener.

Som deltager på kurset lærer du at analysere dine egne prædikener ved hjælp af de metoder, som John S. McClure præsenterer i bogen The Four Codes of Preaching, der giver prædikanten blik for fire forhold:

  • måden de bibelske tekster bruges på
  • forholdet mellem sprogbrug og meningsproduktion
  • den operationelle teologi
  • den rolle kulturen spiller

Inden kurset skal du anskaffe dig – og gerne have skrålæst - John S. McClure, The Four Codes of Preaching. Rhetorical Strategies, Westminster John Knox Press 2003. Vi vil gennemgå bogen på kurset og anvende McClures analyseredskaber, idet undervisningen vil veksle mellem gennemgange af McClures bog med henblik på mestring af hans metode og selvstændigt analysearbejde.

Til det formål skal du medbringe en printet årgang af dine højmesseprædikener fra 1. søndag i advent til sidste søndag i kirkeåret. 
Hvilket år og dermed hvilken tekstrække er underordnet. De søndage, hvor du grundet ferie eller andet ikke prædikede, skal du ikke medbringe andre prædikener til – det gælder også prædikener fra coronanedlukningen. Det afgørende er, at du har en god stak af dine gamle prædikener med.

De andre kursister skal hverken høre eller læse dine prædikener, det er dig selv, der skal arbejde med dem og analysere dem med anvendelse af McClures redskaber. Medbring endvidere mindst fire forskellige farveblyanter eller overstregningspenne til brug for analyserne.

Tid og sted 
Kurset afholdes som et eksternatkursus på Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter i Aarhus mandag d. 31. januar – fredag d. 4. februar 2022. Tilmelding senest 10. december 2021.

Om eksternatkurser i FUV
Kursisterne står selv for evt. indkvartering, morgenmad alle dage og aftensmad mandag til onsdag. Der vil blive serveret kaffe og brød første formiddag, frokost hver dag, aftensmad torsdag og kaffe og sødt/frugt i løbet af dagene.

Herudover afvikles kurset efter de samme retningslinjer som ved et internatkursus. Det vil sige, at deltagerne forpligter sig til at deltage i hele kurset og kursusdagen i fuld udstrækning og ikke påtager sig eller pålægges pastorale opgaver, mens kurset forløber.