Nyheder
Nyheder

Syndsbegrebets aktualitet i en præstations- og perfektionskultur

Virtuelt ugekursus for alle interesserede præster 4.-7.5 2020 

 

Tid og lyst til teologisk fordybelse?
Netop nu er der mulighed for at tilmelde sig det virtuelle ugekursus 'Syndsbegrebets aktualitet i en præstations- og perfektionskultur'. 
Medvirkende er: Anders-Christian Jacobsen, Kirsten Busch Nielsen, Christian Hjortkær samt Lars Sandbeck og Ulla Morre Bidstrup.

Kurset vil blive afviklet i dagene 4.-7. maj 2020. Det vil bestå i faglige artikler, videoforelæsninger, Q&A til forelæseren, pastoralteologiske applikationer i skype-grupper og et afsluttende 'zoom-posion' over Skype. Afviklingen er tænkt indenfor tidsrammen kl. 9-15, men vil selvfølgelig overvejende være fleksibelt i løbet af dagene. 

Tilmelding senest torsdag d. 23. april 2020. 
Pga. den korte frist for ansøgning og godkendelse opfordres ansøgere til at tage direkte kontakt til deres provst og bede om en hurtig behandling af godkendelse af tjenestefrihed.

Om kurset
Kursusleder, Lars Sandbeck, skriver som oplæg til kurset: 
"Synden – for slet ikke at tale om arvesynden – har vist sig at være notorisk upopulære begreber i moderniteten. For disse kerneteologiske begreber kolliderer dels med almindelige moderne tanker om mennesket som et naturligt godt eller neutralt væsen og troen på menneskets forædlingspotentiale, dels med den moderne forestilling om individet, dets autonomi og ret til (mere eller mindre hensynsløs) selvrealisering. 

Spørgsmålet er imidlertid, om ikke netop synden er mere aktuel end nogensinde? 

Ikke nødvendigvis, hvis synd bliver forstået som en pådraget skyld eller gæld over for Gud, der skal udsones som betingelse for, at der kan opnås hinsidig frelse, men så måske i stedet forstået som brud og traumer i selvforholdet og forholdet til andre mennesker, samfundet og verden – og netop således også et brud i forholdet til Gud? I en præstations- og perfektionskultur fremmes bevidstheden om egne fejl, mangler og fiaskoer, som manifesterer sig psykologisk i skikkelse af stress, angst, skam, ensomhed og fremmedgørelse. 

På dette kursus vil vi både dykke ned i traditionens begrebsverden og i samtidens sociale og psykologiske tilstande i et forsøg på at arbejde os frem til en aktuel og anvendelig forståelse af, hvad det vil sige at leve med synden som vilkår."

Se hele kursusprogrammet og tilmeld dig her - senest 23. april 2020.