Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Webinar om differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger

Få en præsentation af model og metode til at arbejde med differentieret vedligeholdelse af kirkebygninger ved projektleder, arkitekt Maj Bjerre Dalsgaard. 

På webinaret vil projektleder, arkitekt Maj Bjerre Dalsgaard præsentere modellen og metoden til, hvordan I kan arbejde med den på lokalt niveau fx ved et workshopforløb:

  • Introduktion af model til kategorisering af kirkebygninger
  • Introduktion af differentierede strategier for vedligeholdelse
  • Metode og beskrivelse af et muligt workshopforløb
  • Hvad kan I få ud af at arbejde med differentieret vedligeholdelse?Om projektet

Slides fra webinaret kan hentes her i en printvenlig udgave: Slides - webinar.
En tekstet udgave af webinaret vil blive gjort tilgængelig snarest muligt.

Har du spørgsmål til webinaret, er du velkommen til at kontakte Maj Bjerre Dalsgaard: mabd@km.dk/ tlf. 51 66 11 18


 Baggrund for projektet 'Differentieret vedligeholdelse og brug af  kirkebygninger'

I Danmark har vi mere end 2300 kirker, hvoraf langt de fleste er fra middelalderen og udgør en uvurderlig national kulturarv. Der er høje standarder for vedligeholdelsen, som der derfor også er mange udgifter forbundet med.

Ansvaret for vedligeholdelsen af kirkerne ligger hos menighedsrådene, og det er flere steder udfordrende, fordi vi flytter fra landet til byerne, så der i tyndtbefolkede områder i dag er færre mennesker både til at bruge kirkerne og til at betale og stå for vedligeholdelsen. Mange steder oplever man en kløft imellem de krav, der stilles til vedligeholdelsen, og de menneskelige og økonomiske ressourcer, man har til rådighed.

 Konkrete redskaber

Formålet med projektet 'Differentieret brug og vedligeholdelse af kirkebygninger', der har været i gang siden 2021, og nu er under afslutning, har været at udvikle en metode, som menighedsråd og provstiudvalg kan bruge til at skabe overblik over vedligeholdelsesopgaver, så de lokalt kan prioritere ressourcerne på en bevidst og transparant måde. 

Ønsket har været at undgå utilsigtet forfald og i bedste tilfælde at skabe et større økonomisk råderum til at udvikle kirkelivet i sognene ved at differentiere vedligeholdelsen af kirkebygningerne.

Gennem projektet er der udviklet en model, som med udgangspunkt i kirkernes brug og kulturarvsværdi kan være med til at skabe viden og bevidsthed om de lokale kirkers forskelligheder og give mulighed for differentierede strategier for det fremadrettede vedligehold.

 Læs mere om projektet

Læs mere om, og find alt materiale vedrørende projektet her: www.fkuv.dk/undersoegelser-og-viden/differentieret-vedligeholdelse-og-brug-af-kirkebygninger