Undersøgelser og viden
Projektmateriale

Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger

Projektmateriale 

Projektet 'Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger' har til formål at udvikle modeller og materiale, som kan understøtte den fremtidige prioritering af økonomiske og menneskelige ressourcer i sogne og provstier i relation til vedligeholdelse og brug af kirkebygninger. 

Projektet foregår som et samarbejde mellem Lolland-Falster, Ribe, Roskilde, Viborg og Aalborg Stifter og ledes af ph.d., arkitekt Maj Bjerre Dalsgaard fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 

Projektet er toårigt. Det er påbegyndt medio 2021 og afsluttes medio 2023. 

Her på siden findes baggrundsmateriale for projektet samt mødereferater, slides og andet relevant materiale. Siden bliver løbende opdateret med de nyeste dokumenter fra projektprocessen.