Fortsæt til hovedindholdet
Undersøgelser og viden
Projektmateriale

Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger

Webinar samt nyhedsbreve, oplæg og publikationer, referater og baggrundsmateriale. 

Projektet 'Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger' har til formål at udvikle modeller og materiale, som kan understøtte den fremtidige prioritering af økonomiske og menneskelige ressourcer i sogne og provstier i relation til vedligeholdelse og brug af kirkebygninger. 

Projektet foregår som et samarbejde mellem Lolland-Falster, Ribe, Roskilde, Viborg og Aalborg Stifter og ledes af ph.d., arkitekt Maj Bjerre Dalsgaard fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. 

Projektet er toårigt. Det er påbegyndt medio 2021 og afsluttes ultimo 2023. 

Her på siden findes baggrund for projektet samt mødereferater, slides og andet relevant materiale. Siden bliver løbende opdateret med de nyeste dokumenter fra projektprocessen.smateriale


Webinar

I dette webinar fremlægger arkitekt Maj Bjerre Dalsgaard den model for differentieret vedligeholdelse, der er udviklet i projektet, og forklarer, hvordan den kan anvendes i sogne og provstier. 

Webinaret varer 53 minutter og er optaget uden deltagere. 
En tekstet udgave af webinaret vil blive gjort tilgængelig snarest muligt.

De fremlagte slides kan hentes her i en printvenlig udgave: Slides - webinar


Nyhedsbreve 

 

Oplæg og publikationer 

 

Referater af styregruppemøder

Referater af følgegruppemøder 

Baggrundsmateriale

Følgegruppe