Fortsæt til hovedindholdet
Undersøgelser og viden
Projektmateriale

Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger

Rapport og samlet materiale fra projektet (2021-23) 

Projektet 'Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger' har haft til formål at udvikle modeller og materiale, som kan understøtte den fremtidige prioritering af økonomiske og menneskelige ressourcer i sogne og provstier i relation til vedligeholdelse og brug af kirkebygninger. 

Projektet har været ledet af ph.d., arkitekt Maj Bjerre Dalsgaard fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og er foregået som et samarbejde mellem Lolland-Falster, Ribe, Roskilde, Viborg og Aalborg Stifter. 

Det toårige projekt er afsluttet november 2023. 

Her på siden kan det samlede materiale fra projektet tilgås. 


Rapport

Projektleder Maj Bjerre Dalsgaards afsluttende rapport er publiceret november 2023. Hent rapporten: Differentieret vedligeholdelse og brug af kirkebygninger.


Webinar

I dette webinar fremlægger arkitekt Maj Bjerre Dalsgaard den model for differentieret vedligeholdelse, der er udviklet i projektet, og forklarer, hvordan den kan anvendes i sogne og provstier. 

Webinaret varer 53 minutter og er optaget uden deltagere. 
En tekstet udgave af webinaret vil blive gjort tilgængelig snarest muligt.

De fremlagte slides kan hentes her i en printvenlig udgave: Slides - webinar


Nyhedsbreve 

 

Oplæg og publikationer 

 

Referater af styregruppemøder

Referater af følgegruppemøder 

Baggrundsmateriale

Følgegruppe