1. søndag efter påske
Salmevalg 1. s. e. påske

Salmevalg

DDS 224 Stat op, min sjæl, i morgengry!

DDS 233 Jesus lever, graven brast

DDS 3 Lovsynger Herren

DDS 249 Hvad er det at møde den opstandne mester

DDS 652 Vor Herre! til dig må jeg ty - vers 7 (Vor Herre! ja, nu er du nær)

DDS 236 Påskeblomst! hvad vil du her

Vi lægger ud med en ægte påskesalme, "Stat op, min sjæl, i morgengry!" for at knytte tråden tilbage til påskedag. 

"Jesus lever, graven brast" har vi valgt som gennemgående salme mellem læsningerne i hele perioden, fordi den ganske kortfattet proklamerer påskens centrale budskab. 

Vi har valgt Grundtvigs "Lovsynger Herren", fordi den gennem sin betoning af Guds trofasthed omfatter såvel den gammeltestamentlige læsning som lektien og epistellæsningen; vælger man at læse epistelteksten, er der ovenikøbet en helt klar reference til billedet af mennesket som græs. 

Salmen efter prædikenen, "Hvad er det at møde den opstandne mester", behandler tilgivelsen ud fra en hel række opstandelsesvidners erfaringer og knytter disse sammen med vores daglige erfaringer af opstandelse, som de udfolder sig i de nære relationer, hvor vi kan have behov for tilgivelse for svigt og forræderi, og hvor opstandelse netop opleves i de fornyede relationer. 

Vi har også valgt et gennemgående nadververs i hele perioden: sidste vers af "Vor Herre! til dig må jeg ty". Denne salme og særligt sidste vers betoner, at Gud – på trods af synd og død og ødelæggelse – er nærværende hos sin menighed i trøsten og tilgivelsen. 

Vi slutter med "Påskeblomst! hvad vil du her" for igen at knytte an til påskedag.