Fortsæt til hovedindholdet
1. søndag i fasten
Musikvalg 1. s. i fasten

Musikvalg

Forslag til satser for kirkesanger, ligestemmigt og blandet kor samt præ- og postludium.

Begæret efter at være mere end andre martrer os og ødelægger nemt forholdet mellem mennesker, så vi skyder skylden på hinanden eller på Gud. Musikken må gerne få mennesket til at falde på plads som den, der har sin storhed i at have et lydhørt hjerte, for det der kommer fra Gud.

Præludium
Thomas Laub: ”Jeg råber fast, o Herre”, Orgelkoraler til kirkeåret, Wilhelm Hansen.
Slår ’fastekampmotivet’ an med en koral over en tekst, der bygger på Sl 130.

Introitus
Kirkesanger
”Sorgfugle flyver fra marken”, nr. 50 i Lysets utålmodighed, Unitas, 2011.
Knytter an til dagens gammeltestamentlige læsning.

Lige stemmer
"Jorden spærrer op sit gab", melodi: F.B. Smidt, arr. E. Lindgren for I, II, D og klaver), Himlens fugle – 12 satser til kirkeåret, FUK 130, Mixtur.
Knytter an til dagens gammeltestamentlige læsning.

Blandet kor
Kyrie, melodi og arr.: Bo Grønbech for SATB, Edition Egtved
En stærk kyriesats, der lægger fint op til dagens tema med Kain og det formørkede. Vi må bede om, at Gud forbarmer sig.

Motet
Lige stemmer
”Vær stærk, min sjæl, i denne tid”, DDS 635, melodi og arr.: E. Hovland for I, II, Cantorinus III, Edition Egtved, 1993.
Understøtter fastetidens og vores gennemgående tema på bedste vis: at være i mørket, at det til slut bliver brudt, og at ”mørket blir din modningstid”.

Blandet kor
”Afvend din vrede, Herre Gud”, DDS 439 (1953), melodi: Crüger, arr.: M. Kuhlmann for SATB), Korbog 2, Mixtur 2011.
En salme med en melodi, der ikke længere findes i DDS, men som fungerer som korsats.

”Jeg råber fast, o Herre”, DDS 497, melodi og arr.: Chr. Præstholm for SATB, Dagen gror af morgengryet del 2, Eget forlag.
Understøtter fastetidens tema og er ligesom "Af dybsens nød" skrevet over Sl 130.

Postludium
J.C.H. Rinck: ”Vor Gud han er så fast en borg”, Acht Choralvorspiele, Pro Organo
J.G. Walther: ”Vor Gud han er så fast en borg”, Orgelkoraler til kirkeåret, Wilhelm Hansen
J. Pachelbel: ”Vor Gud han er så fast en borg”, Sämtliche Orgelwerke band 3, Bärenreiter
Bo Grønbech: ”Vor Gud han er så fast en borg”, Otte små præludier for orgel, Mixtur
Lægger sig alle op ad en af dagens centrale salmer og bærer os ud af gudstjenesten med ’fastekampmotivet’.


Om musikvalget 
Vi finder det vigtigt, at valget af musik (præ- og postludium samt kor- og solosang) til gudstjenesten understreger og understøtter dagens tekster og gerne knytter sig til dagens salmer.

Derfor foreslås også primært præ- og postludier i form af orgelkoraler, der knytter sig til dagens foreslåede salmer, også selv om ikke alle i menigheden nødvendigvis vil lægge mærke til dette. Men vi ønsker, at der skal være en rød tråd gennem det samlede liturgiske forløb for gudstjenesten. Også omkring kor- og solosang har vi et ønske om, at teksterne refererer til dagens tema enten i med- eller modspil hertil eller eventuelt i form af noget årstidspræget.

Samtidig er det tilstræbt, at den foreslåede musik også kan understøtte det gennemgående tema for tiden: vekselvirkningen mellem mørke og lys.

Endelig er vi enige om, at musikvalget gerne må være ret klassisk – dog til tider med en snert af kant. Kirkemusikken har en lang og gennemprøvet tradition bag sig, som vi gerne ser videreført. Det betyder ikke, at nye tiltag og tanker ikke er velkomne, men det er for os vigtigt at holde fast i en generationsbåren og fornem tradition. Derfor er også orglet i centrum som ledsageinstrument til de fleste foreslåede satser (ligesom til salmerne), idet orglets lyd og klang har evnen til at fylde kirkerummet. Og da orglet er et blæseinstrument, kan det ’ånde med’, når vi synger. Med orglet som ledsageinstrument understøttes enhver form for sang i kirkerummet mere organisk og præcist end med fx klaver.