17. søndag efter trinitatis
Kollekt 17. s. e. trinitatis

Kollekt

Elof Westergaards kollekt i Gudstjenestens Bønner I (Aros 2012).

Kollekten indeholder elementer fra dagens læsninger og samler det i en bøn om, at Gud må lægge os en ny sang i munden, så vi kan lovsynge ham og takke ham for, at han frelser fortabte syndere som os og sætter os fri til at leve et næstekærligt liv. Kollekten introducerer dermed dagens tema, som sagt på teologsprog er: lovsang som følge af den ufortjente nåde. Eller sagt på lidt mere nudansk: Gud ser ethvert menneske, hvor små og ringe vi end er. For dét må vi takke! Og den kærlighed, han viser os, skal vi leve ud i forholdet til hinanden.
Ved at der i kollekten tages hul på dagens emne og tekster, ’åbnes’ vi som kirkegængere og spores ind på det, det skal handle om på denne dag.