3. søndag i advent
Musikvalg 3. s. advent

Musikvalg

To forskellige forslag til præ- og postludium samt motet for ligestemmigt og blandet kor

Også på denne dag er præ- og postludier valgt ud fra salmerne, så indramningen af gudstjenesten på denne måde spiller direkte sammen med dagens salmer. Undtaget er Præludium I, som er valgt for med sin lyse og enkle tone at lægge sig op ad dagens tema om lys i mørket. I det hele taget er Carl Nielsens 29 små præludier en guldgrube af korte, gudstjenesteegnede orgelstykker gennemsyret af en stor komponists sans for det enkle og med stor udtryksmæssig variation.

Motetten for lige stemmer er en direkte gengivelse af dagens evangelietekst – og motetten for blandede stemmer er inspireret af dagens tema om lys.

Præludium I
Carl Nielsen: ”Præludium XIII”, 29 små præludier, Wilhelm Hansen

Postludium I
N. O. Raasted: ”Vær velkommen, Herrens år”, 25 Orgelpræludier, Wilhelm Hansen

Præludium II
Per Günther: ”Skyerne gråner, og løvet falder”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser, Mixtur

Postludium II
Thomas Solak: ”Blomstre som en rosengård” 
Satsen kan hentes her.

Motet for ligestemmigt kor
Bendt Fabricius: “Zacharias’ lovsang”, Cantorinus lll, Edition Egtved

Motet for blandet kor
Merete Kuhlmann: ”Gud er lys”, Korbog 1, Mixtur