Fortsæt til hovedindholdet
4. søndag efter påske
Salmevalg 4. s. e. påske

Salmevalg

DDS 339 Vort liv blev reddet

DDS 233 Jesus lever, graven brast

DDS 338 Var Gud ej med os denne stund

DDS 487 Nu fryde sig hver kristen mand

DDS 652 Vor Herre! til dig må jeg ty - vers 7 (Vor Herre! ja, nu er du nær)

100S 872 Vi synger for dig, Herre Gud, Helligånd

Vi har valgt to salmer som begge gendigter Sl 124: "Vort liv blev reddet" åbner dagen op og skuer ud af mørket og ud i opstandelsens frihed, mens "Var Gud ej med os denne stund" er mere tilbageskuende og ser på situationer, hvor vi er blevet reddet ved Guds mellemkomst.

Mellem dem har vi hele perioden "Jesus lever, graven brast", som fastholder opstandelseshåbet i tiden efter påske. 

Prædikenen omkranses af to Luther-salmer, og "Nu fryde sig hver kristen mand" betoner at være befriet, reddet og nyskabt ved Guds indgriben, alene ved hans nåde og ikke på grund af menneskelige anstrengelser. Vi har valgt melodier fra reformationstiden for at gøre opmærksom på strukturen med en Luther-salme både før og efter prædiken. Walters melodi til "Var Gud ej med os denne stund" er ikke særlig kendt og må derfor vige for den mere kendte førreformatoriske til "Guds Søn kom ned fra Himmerig", men til gengæld er Walters melodi til "Nu fryde sig hver kristen mand" så til gengæld foretrukket frem for Lunderskovs.

I det faste nadververs "Vor Herre! ja, nu er du nær" giver især begrebsparret "glæde for gråd" mening som et før og efter-billede. 

"Vi synger for dig, Herre Gud, Helligånd" på Lindgrens melodi er en lys og glad salme, der med stor frimodighed og åbenlys glæde henvender sig til den treenige Gud. Den centrale fjerde strofe fokuserer på, at Gud kæmper for os, giver os tilgivelsen og åbner en vej gennem de strideste dage.