Fortsæt til hovedindholdet
4. søndag efter påske
Tværfagligt notat 4. s. e. påske

Tværfagligt notat

Flemming Christian Hansen og Lone Vesterdal

Det vil denne dag give god mening. at man i sin forberedelse læser dagens tekster i rækkefølgen: gammeltestamentlig læsning, evangelium og lektie. 
Den gammeltestamentlige læsning introducerer befrielsestemaet, som også er central i det, Jesus siger i Johannesevangeliet og som er hele kernen i Paulus’ Damaskusoplevelse'. En betoning af friheden ved at få vendt sit blik og blive forankret et andet sted – der hvor der er ægte glæder. Denne stemning af befrielse og forløsning, af at kunne ånde frit, har præget vores salmevalg og vores valg af musik.

Om søndagene mellem påske og pinse
Vi har skrevet om søndagsgudstjenesterne mellem påske og pinse med et dobbeltperspektiv: både at dykke ned i hver enkelt søndags tekster, kollekter, salmer og musik, men også hele tiden at have øje for en mere overordnet sammenhæng imellem søndagene. Vi anser søndagene for at være en udklang af påsken, som ændrer sig undervejs og ender med at være en slags stilfærdig, mild og lyrisk forberedelsestid til pinsen – nærmest på linje med advent og faste som forberedelse til jul og påske. 
Der er en meditativ, inderlig tone i de mange læsninger fra Johannesevangeliet, som bliver stadig mere fremtrædende gennem de seks søndage. Jesus betoner gang på gang det ubrudte fællesskab mellem ham og Faderen, mellem os og ham, som Helligånden vil gøre levende for os. Denne cirklen og repetition giver teksterne og søndagene deres meditative tone, som vi gennem musikvalget har understreget.