Fortsæt til hovedindholdet
5. søndag efter trinitatis
Musikvalg 5. s. e. trinitatis

Musikvalg

Som de foregående trinitatissøndage er temaet at opbygge menigheden/kirken. Der er mange tråde, som musikken kan knytte til ved fx: Vi er de levende stene, der har fået nøglen til himmerig. Men Kristus er ikke en hyggeonkel; han er en anstødssten. Peter bekender, hvem Kristus er, og Jesus forudsiger påsken. Peter forsøger at gå i rette med Kristus. Discipelskab koster: Vi skal fjerne fokus fra os selv. Discipelskab/at følge efter, giver mig klare associationer til at spille fugaer som præ- og postludium.

Præludium
Jan Pieterszoon Sweelinck: “Wir glauben all an einen Gott” (2. eller 3. variation), Sweelinck Opera Omnia vol. I: Keyboard Works, Settings of Sacred Melodies, Vereniging voor nederlandse muziekgeschiedenis Amsterdam.
Der er skrevet mange orgelkoraler over denne salme, og hermed slås det fast fra gudstjenestens begyndelse, at temaet er bekendelse.

Kurt Levorsen: ”Du, som går ud fra den levende Gud”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser, Mixtur.
Salmeteksten lægger sig tæt op af søndagens tekster om at forkynde og være levende stene.

Postludium
J.S. Bach: ”Fuga Es-dur” (BVW 552), J. S. Bach Orgelwerke bd. III, Wilhelm Hansen.
Opdel fugaen ved at spille enten 1. eller 2. del af fugaen som præludium og 3. del som postludium.

A. Guilmant: ”Paraphrase” (over Händels ’kor fra Judas Maccabæus’, op. 90), 18 Pièces Nouvelles, Schott.
Spil blot fugaen, så der fokuseres på denne forms parallel til efterfølgelse. Satsen vil uden tvivl skabe associationer til påske og dermed forudsigelsen af denne i evangeliet.

Korsatser
De foreslåede satser har som fælles tema: at bygge kirke.

Kor og orgel
Unisont
Peter Møller: ”Gud se i nåde til kirken”, Peter Møller – salmemelodier, Mixtur 
DDS 322 ”Den kristne kirkes skønne navn”
100S 893 ”Min tro er en søgen”. Et nutidssvar/en kommentar på den bekendelse, der er formuleret i evangelieteksten.

SA
Per Günther: ”Tør end nogen ihukomme”, Lovsynger Herren – 16 motetter til kirkeåret, Mixtur
Satsen kan anvendes som introitus.

J.S. Bach/Ole Ugilt Jensen: ”I herrens hus er godt at bo” (DDS 424), Nodebanken, CoroCopy

SATB 
Camille Saint-Saëns: Tu es Petrus, A. Durand & Fils. Satsen kan anvendes som introitus.

SATB + barytonsolo
Gabriel Faure: Tu es Petrus, Editions Durand.
Latinsk tekst: Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et portae inferi non praevalebunt adversus eam. Et tibi dabo claves regni caelorum. Dansk oversættelse: Du er Peter og på denne klippe vil jeg bygge min kirke og helvedes porte vil ikke sejre over det. Og jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget.

A capella
SA
Arr. Henrik Rung: ”På Jerusalem det ny” (DDS 332), Nodebank, Nodebibliotek.dk
Arr. Søren Christian Vestergaard: "Guds kirkes grund alene" (DDS 334), Korsatser til kirkeåret, Nodebibliotek.dk

SSA
Arr. Jakob Lorentzen: ”Tusind år stod kristi kirke” (DDS 343 v.4-5), Korvers til kirkeåret, Wilhelm Hansen
Arr. Klaus Lyngbye: ”Thi beder vi: vor Gud! Byg med” (DDS 328 v.3-5), Nodebank, Nodebibliotek.dk
Arr. Inger Viborg Pedersen: ”Guds kirkes grund alene” (DDS 334), Nodebank, Nodebibliotek.dk

SAB
Arr. Bjørn Hjelmborg: ”Du, som går ud fra den levende Gud”, SAB-satser til kirkeåret, Edition Egtved
Frédéric Debons: Tu es Petrus, eget forlag. En meget enkel kanonagtig sats.

SATB
J.S. Bach: ”Hvor Gud sit hus ej bygge vil” (DDS 328), Korkoraler, Wilhelm Hansen
Arr. S. Mareschall: ”O Jesus præst i evighed” (DDS 485 v.4-5), Korsange til Kirkeåret, Edition Egtved. Satsen anvendes mellem første og anden læsning, da den er et svar på læsningen fra Det Gamle Testamente.

SSATB
Michael Bojesen: ”Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer”, Lutherrosen – motetter for blandet kor, Mixtur