Fortsæt til hovedindholdet
Fastelavns søndag
Salmevalg fastelavn

Salmevalg

DDS 192 Hil dig, Frelser og Forsoner

DDS 696 Kærlighed er lysets kilde/
100S 853/ KSB 805 Hvor kærlighed brænder

DDS 173 Et vidste han om vejen frem/ DDS 613 Herre, du vandrer forsoningens vej

DDS 27 Du gav os efter dit behag/ DDS 164 Øjne, I var lykkelige

Gå stille og tyst gennem verden/ 100S 826 Guds nåde er en vintergæk

100S 849 Igen berørt

DDS 172 Se, vi går op til Jerusalem/ Verden er en salme/ 
DDS 696 Kærlighed er lysets kilde

"Hil dig, Frelser og Forsoner" er kernesalmen til dagen, som understreger, at vi er på vej ind i fasten. Synges på Hoffmans melodi, der nok er den mest folkeligt elskede. Vi gemmer Laubs melodi til fasten rigtig er begyndt og til Langfredag.

"Kærlighed er lysets kilde" kommenterer epistlen og henviser til Jesus Kristus som den åbenbarede kærlighed. 
"Hvor kærlighed brænder" er egentlig en bryllupssalme, men udtrykker fint kærlighedens egenskaber, opgaver og ophav. Salmen har sin egen melodi af Chr. Præstholm i tæt samklang med salmens ordlyd. Melodien begynder roligt opadstigende, kulminerende i jubel over kærlighed mellem mennesker, hvorefter den falder mere eftertænksomt til ro, når der tales om Guds kærlighed som forudsætning for den menneskelige.

"Et vidste han om vejen frem" sætter fastens bevægelse i gang, fremkalder det kristologiske gudsbillede og låner stemme til den blinde tigger ved vejen. Melodien til "Behold os, Herre, ved dit ord" understreger ved sin enkle renhed ’fastekarakteren’. Alternativt kan den synges på "O, Herre Krist! dig til os vend", som er knap så fasteagtig. Betoningerne bliver forskellige, da den sidstnævnte melodi begynder med kort optakt, hvilket især vil påvirke første linje, så salmen får et mere munter udtryk, der ikke er kongruent med salmens indadvendte bønsform. 
"Herre, du vandrer forsoningens vej" fortolker i højere grad end fremstiller det kristologiske gudsbillede.

Vil man videreføre tonen fra "Et vidste han om vejen frem" foreslås endnu en salme af Aastrup, "Du gav os efter dit behag". Det understreges, hvad vi ufortjent får i Kristus, og der afsluttes med en bøn om, at vi må kunne se vores næste. Melodien "Til dig alene, Herre Krist" understøtter med sin ophøjede moltone og karakter bønnens retning. 
"Øjne, I var lykkelige" fungerer næsten som evangeliesalme, selvom den ikke er skrevet til denne dag. Vi foreslår Leif Kaysers melodi, der med sit tonesprog dels viser bagud til de øjne, der var lykkelige, og med sit rene, enkle og overraskende tonesprog peger på de øjne, der er lykkelige. 6/4-takten er lys uden at være letbenet.

Som nadversalme eller evt. som motet alluderer Halfdan Rasmussens "Gå stille og tyst gennem verden". både til tyst vækst, druer, kærlighedens højsang og skumring. Janne Marks viseagtige melodi er umiddelbart tilgængelig og sangbar (Pilgrim, Eksistensen).
Alternativt kunne man vælge "Guds nåde er en vintergæk", hvor Guds kærlighed skænkes os ”på begge hemisfærer”, og Gottliebs melodi fører os afsted med dansante tødryp.

Som bortsendelsessalme "Igen berørt", Janne Marks lille nadverhymne, der udtrykker, hvad der sker med det menneske, der går til nadver. Salmen har egen melodi, som understøtter teksten med sin bløde moltoneart og den betydelige ambitus, der løfter fra mørke til lys.

"Se, vi går op til Jerusalem" sætter retning for fastetiden, fordi den gør os samtidige med Kristus og passer til evangeliets karakter af vandring. Melodien har folketone og en faste-/processionskarakter. 
Hvis man vil blive i Janne Marks tonesprog, kan man vælge "Verden er en salme" (Pilgrim, Eksistensen), der fint understøtter dagens tekst. Melodien har et keltisk og pilgrimsagtigt præg og konnoterer, at vandringen mod Jerusalem er begyndt. 
Hvis man ikke har valgt "Kærlighed er lysets kilde" som anden salme, kunne den også ligge her som en opsummering af dagens tema.

Dåb eller børnegudstjeneste
Mange steder er det blevet tradition at holde børne- eller familiegudstjeneste på fastelavns søndag. Det er der ikke taget højde for her, men vi kunne henlede opmærksomheden på følgende tre salmer:

"Der findes børn på jorden", Peter Møller: Salmemelodier nr. 52 (Mixtur / Dansk Organist- og Kantorsamfund)

"Du blev til i vand og mørke", Peter Møller: Salmemelodier nr. 78, (Mixtur / Dansk Organist- og Kantorsamfund)

"Fastelavn er mit navn", Englefjer i hatten (Folkeskolens Musiklærerforening)