Juledag
Musikvalg juledag

Musikvalg

Forslag til satser for ligestemmigt og blandet kor samt kirkesanger i sværhedsgrad A (enkel) og sværhedsgrad B (avanceret) samt postludium

Internationalt er juledag julens store helligdag. Musikudbuddet er enormt! I de nedenstående forslag er der lagt mere vægt på skabelsen og Ordets skabende kraft, og mindre på den gode og kendte ’julemelodi’. Som juleaften tog fat i et ’Magnificat’ som udgangspunkt, vender vi os juledag delvist mod et ’Gloria’. Denne tekst og musik rummer også en flig af det eksistentielt ’abstrakte’ og kan supplere en moderne prædiken. Gloria – ’Ære være Gud i det højeste’ – er udsprunget af englenes lovsang juleaften, men også indgået som det almene, lovprisende led i messen. Derfor tænker vi, at et Gloria kan rumme det ’abstrakte’ og udmærket supplere en moderne prædiken.

Forslag A til ligestemmigt kor (SA) 
Willy Egmose/ Lars Busk Sørensen: ”Vi så hans lys i verdens nat”, Salmer og sange i skole og kirke bd. 2 nr. 56, Dansk Sang 2010
En enkel melodi, men den løfter sig fint, og teksten passer godt til netop anden tekstrække.

Forslag B til ligestemmigt kor (SA)
Nancy Hill Cobb: Gloria (SSA, orgel og fløjte), Santa Barbara Music 2004
Værdig og veloplagt for en juledag. Kræver dog dirigent og akkompagnatør samt en fløjtenist. Men hvem ofrer ikke lidt ekstra til selveste juledag? Og satsen kan indgå i korets koncertrepertoire bagefter!

Jakob Lorentzen: ”Gloria”, Missa Brevis (SSA og orgel), Edition Egtved 1991 (FU 66) er et legende Gloria i 7/8 med inspiration fra Benjamin Britten.

Forslag A til blandet kor (SATB)
Michael Praetorius: “Omnis mundus jocundetur”, Christmas and Advent Motets for 4 voices, Chester Music 1977 (ed. by A.G. Petti)
Praetorius er komponisten til "En rose så jeg skyde", og her kan man genkende hans klare stil, men i et større format. Teksten lyder: “Lad hele verden glæde sig over frelserens fødsel”.

Forslag B til blandet kor (SATB)
Knut Nystedt: “Gloria” (SATB a cappella), Missa Brevis op. 102, Roberton Publications 1985
Nystedt skriver aldrig middelmådigt for kor, og Gloria-satsen er meget velegnet til en festgudstjeneste og på juledag

Merete Kuhlmann: Gloria (komponeret til Nordisk Kirkesangsfest 2006; SATB og orgel), Kirkemusikforlaget 2006 (FUK 115)
Også Kuhlmann er inspireret af Nystedt, og det nævnte værk er på samme måde anbefalelsesværdigt til en festgudstjeneste og på juledag. Gloria synges her med dansk tekst.

Forslag A til kirkesanger 
Chr. Vestergaard-Pedersen/ K. L. Aastrup): ”Det kendtes, at Himlen kom Jorden nær”, Tillæg til Den Danske Salmebog nr. 787, Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag 1994
Den minimalistiske melodi og Aastrups skarptskårne tekst blev ladt tilbage ved redaktionen af Den Danske Salmebog i 2003, men er absolut anvendelig i forhold til Ord, erkendelse og inkarnation.

Forslag B til kirkesanger 
Ole Schmidt/ Jørgen Gustava Brandt: ”Det levende ord er Skaberens ord”, Giv dagen dit lys, Gyldendal 1986 eller Tredjedagens lyse rum, Unitas 2001
Satsen kræver en sanger med dramatisk talent og mod på det ukonventionelle. I dag kan helheden måske forekomme lidt for avantgardistisk, men der er befriende elementer i både det formmæssige samt i tekst og musik.

Postludium
Eftersom de fleste organister har både egne ’forråd’ til juletidens gudstjenester og egne opfattelser af, hvilken musik der egner sig til denne tid, bringes der kun forslag til postludier. Der er kun valgt ældre musik, fordi musikken i forslaget til første tekstrække var mere udfarende, men i og med, at salmevalget til anden tekstrække nu alternerer ret kraftigt, er det passende med en ’afbalancering'.

Vi har lagt vægt på skabelse og ordets kraft i anden tekstrækkes forslag. I og med, at Gud var skabelsens første person, foreslås udgangsmusikken at hæve sig helt op i himmelhøjde og anvende lovprisningen ’Gloria in excelsis Deo’/ ’Allein Gott’ in der Höh’ sei Ehr’/ ’Aleneste Gud i Himmerig’. Juledags position og karat er noget ganske særligt, så lad os svinge os opad i sfærerne!

Der findes virkelig mange bearbejdelser over koralen, især fra baroktiden – her kan nævnes:

Georg Böhm: ”Allein Gott in der Höh sei Ehr”, Sämtliche Orgelwerke, Bärenreiter
Effektiv og festlig sats – uden at være voldsomt svær.

Johann Gottfried Walther: “Allein Gott in der Höh’ sei Her”. Complete Organ Works bd. 2, Breitkopf und Härtel. 
To versioner.

Georg Philipp Telemann: ”Allein Gott in der Höh’ sei Ehr”, Orgelwerke bd. 1, Bärenreiter. 
To versioner, begge uden pedal; bicinium-satsen er den mest charmerende, dog kræves der en smidig venstre hånd.

Johann Sebastian Bach: “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr”, Sämtliche Orgelwerke, bd. 9, Breitkopf.
Tre versioner: BWV 711, en bicinium-sats, også her en meget livlig venstre hånd. BWV 715 er en koral med meget dristige mellemspil. BWV 717 er en trio (manualiter).

Max Reger: ”Allein Gott in der Höh’ sei Ehr”, Choralvorspiele opus 67 bd. 1, Carus Verlag