Sidste søndag efter helligtrekonger
Musikvalg s. s. e. h3k

Musikvalg

Forslag til satser for børnekor, ligestemmigt og blandet kor samt præ- og postludium 

Det kan overvejes, om musikken kan male Esajas-tekstens billede med det storslåede tempelbjerg, der knejser højt oppe, for derefter at gå til hvedekornet, der må dø for at udvikle sig for at slutte storslået og flot (måske endda noget torden-buldren, jf. evangelieteksten) som symbol på den ophøjede Gud. Således kunne der tekstligt såvel som musikalsk, tegne sig et V, altså med ned- og opstigning.

Alle forslag til postludier er valgt i mol, da der kan være dommedag over evangelieteksten, men stadig festlige og pompøse i udtrykket, da vi håber, at det ender godt.

Børnekor
Sten Kaalø/Hans Dammeyer: ”Du kom til vor runde jord”, Den Danske Salmebog, Det Kgl. Vajsenhus’ forlag.
I denne salme afrundes helligtrekongers- og epifanitiden, og blikket vendes mod den tilstundende påsketid. Ikke kun kornet må dø, men selv Guds egen søn måtte dø for at kunne fare til himmels og derfra drage alle til sig.

Erik Haumann/Lisbeth Smedegaard Andersen: "Du fødtes på jord" (vers 1-3 og 6), Syng nu for Herren, Edition Egtved.
Også her går vi fra Jesu fødsel og har udsyn mod påsken. Vi beder om mod til at leve menneskelivet og vokse i visdom (jf. epistelteksten), så alt går op i en bogstavelig talt højere enhed med Gud. 

Ligestemmigt kor
Jørgen Gustava Brandt/Ole Schmidt: ”Eloge: jJeg tror på den usynlige Gud", Cantorinus III, Edition Egtved.
Satsen passer måske bedst til første tekstrække, men temaet om at skue den usynlige Gud har vi også i 2. tekstrække – især i dagens to første læsninger.

Sten Kaalø/Hans Dammeyer (arr. Willy Egmose): ”Du kom til vor runde jord”, Salmehits i koret, Dansk Sang. 
Se begrundelse ovenfor.

Trad., arr. John Høybye: ”Siyahamb’e”, Paraplyen, Folkeskolens Musiklærerforening.
Teksten er afrikansk, men kan også synges på engelsk: "We are marching in the light of God" eller dansk: "Vi skal vandre i Vorherres lys", og så kan den bruges som en kommentar til den gammeltestamentlige tekst.

Blandet kor
J.S. Bach: ”Jeg løfter højt mit øje op”, Korkoraler, Wilhelm Hansen.
Teksten passer egentlig til 1. tekstrækkes evangelium, men kan også bruges her. Jeg løfter mit øje mod bjergtoppen (lektie), og hvis du elsker Herrens ord og bud (epistel), så vil han skærme dig og hjælpe dig til evig tid (evangelium).

M. Vulpius: ”O Jesus! O hør, hvad vi bede” (DDS 566, vers 6-8), Korsange til kirkeåret, Musikhøjskolens forlag.
Huset på de evige høje står os for øje (lektie), håbet om at lyset gennemtrænger mørket (som hvedekornet der må dø, før det bryder frem og udvikler sig), og Gud åbenbarer sin herlighed for os.

Præludium
J.S. Bach: ”Es ist das Heil und kommen her” (Guds Søn kom ned fra himmerig), Orgelwerke band V, Edition Peters.
Et pompøst musikstykke, der læner sig op ad dagens tekster; melodisk har koralen først den nedadgående og så til allersidst en opadgående figur.

Laurids Lauridsen: ”Præludium i C-dur”, 24 små præludier, Aksel Agerby Musikforlag.
Et enkelt, men flot stykke, der lægger fint op til indgangssalmen "Den signede dag".

Felix Mendelssohn-Bartholdy: ”Allegro moderato maestoso” (fra Sonate II), Orgelsonaten op. 65, Henle.
Et pompøst stykke, der lægger op til "Den signede dag". I mellemstykket fornemmer man små V’er, der vokser og folder sig ud.

Postludium
Léon Boëllmann: “Toccata”, Suite Gothique op. 25, United Music Publisher..
Stykket har en storladen karakter med masser af lysglimt og tordenrøst i pedalet.

Henry Purcell: “Rondeau”, A Wedding Bouquet, Novello.
Et meget pompøst stykke musik, som efter vores smag gør sig godt oven på "Rind nu op i Jesu navn"-melodien, der er foreslået til sidste salme. Rondoen har formen ABACA. Hvis C-stykket spilles med solostemme, kan man måske forestille sige hvedekornet, der gror.

J.S. Bach: ”Præludium g-mol” (fra 8 små præludier og fugaer), Orgelwerke band VIII, Edition Peters.
Stykket gør sig godt også på et lille orgel. Stykket responderer fint med sidste salme, fordi de begge står i mol, og samtidig er pompøse i karakteren.