Skærtorsdag
Musikvalg skærtorsdag

Musikvalg

Forslag til satser for børne-, junior-, ungdoms- og voksenkor samt præ- og postludium. 

Præludium
Christian Præstholm: ”Hvad mener I om Kristus?”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser, Forlaget Mixtur, 2015.
Vi beskæftiger os denne skærtorsdag – og i øvrigt også palmesøndag – med, hvem Kristus er. Hvilket kongebillede repræsenterer han? Ved en gennemlæsning af Aastrups salme "Hvad mener I om Kristus"melder en overvejelse sig: Kommer vi i kirke for at spørge eller for at få nagelfaste svar?Salmen som helhed beskæftiger sig måske mere med svar end med spørgsmål, men i dagens gudstjeneste kan det give mening at dvæle lidt ved spørgsmålene, ved en undren. 
Christian Præstholms orgelkoral over salmen gør netop dét. I nodens top står der hverken tempo eller karakter, men slet og ret ’undrende’. Metrikken er svævende, og man fornemmer både den hurtige 6/8-fornemmelse og den langsomme 3/4 på samme tid. Resultatet er, at melodien ikke altid ligger på de betonede slag i akkompagnementet, men nærmere svæver henover det.

Børnekor
C.-B. Agnestig / K. Tynan: ”Det var en forårsaften”, Børnekor – med musik og bevægelse bind 3, Forlaget Dansk Sang.
Her beskrives passionens begivenheder i en sjældent børnevenlig udgave. Både voksne og (måske især) børn har brug for billeder til at kunne håndtere lidelsesberetningen. Her bruges en forårsaften og en fåreflok som billeder, men død, smerte, sorg, skam og frygt beskrives også. Vibeke Evalds overstemme, som bringes i den foreslåede udgave, er enkel og meget anvendelig for korbørn i flere størrelser.

Junior-/ungdomskor
Janne Mark: ”Igen berørt”, Pilgrim, Forlaget Eksistensen.
I sangen her berøres vi af både ord og hånd, helt som disciplene bliver det i dagens evangelietekst. Her tages også det diakonale aspekt med, som ligger implicit i dagens karakter, og som også berøres i den foreslåede indgangssalme. "Vi får dit mod, vi tør gå ud og være lys i verden". Janne Marks tonesprog er enkelt og nutidigt, og det taler direkte til mange yngre korsangere. I Pilgrim bringes sangen både enstemmigt og i en korsats med solopassager og korte trestemmige steder.

Voksenkor
Merete Kuhlmann: ”Herre, led i dag min færden”, Korbog bind 2, Forlaget Mixtur.
Også med denne meget velklingende sats videreføres dagens diakonale vinkel, som slås an i den foreslåede indgangssalme. Samme hæfte rummer desuden flere andre satser, som vil passe glimrende denne dag fx "Du, som har dig selv mig givet" og "Du, som gik foran os".

Postludium: Bo Grønbech: ”Hil dig, Frelser og Forsoner”, Danske orgelkoraler – 303 koralbearbejdelser, Forlaget Mixtur, 2015.
Denne orgelkoral lægger et ildevarslende præg ned over Laubs melodi. Rytmen er monoton og marcherende. Dynamisk og harmonisk udvikler koralen sig fra at være stille og enkel til at være stor og dissonerende – og tilbage igen. Med denne placering kan man næsten se den forestående tilfangetagelse og vandring til Golgata for sit indre blik, når man hører musikken.