Fortsæt til hovedindholdet
1. søndag efter påske
Salmevalg 1. s. e. påske

Salmevalg

DDS 408 Nu ringer alle klokker mod sky (Weyse)

DDS 218 Krist stod op af døde (førreformatorisk)

DDS 292 Kærligheds og sandheds Ånd (Barnekow)

100S 828 Det er påske (Lissner)

DDS 217 Min Jesus, lad mit hjerte få (Carl Nielsen)

DDS 373 Herre, jeg vil gerne tjene (Berggreen)

De to første salmer bringer påskens budskab videre med deres klare forkyndelse af opstandelsen og med melodiernes næsten fanfareagtige karakter – man kan næsten høre messingblæsere intonere de markante melodilinjer. 
Tredje salme er valgt som tolkning af dagens epistellæsning, der kredser om, at den nære, dybe forbundethed mellem Jesus og Gud også bliver virkelighed i vore relationer til hinanden. 
I Holger Lissners salme efter prædikenen ligger Thomas Tvivlerens spørgsmål gemt i strofe 3 og 4. 
Nadversalmen er fast nadversalme til alle søndage mellem påske og pinse. Den er valgt på grund af sin inderlige og personlige tone, hvor påskebudskabet bliver til bøn. Udgangssalmen er en følge af, at tvivlen er blevet til tro, og at den troende stiller sig i evangeliets tjeneste. 

Melodivalget fastholder påskens glæde og lys i tiden efter påske med letflydende, fine melodier i mestendels dur.