Fortsæt til hovedindholdet
19. søndag efter trinitatis
Kollekt 19. s. e. trinitatis

Kollekt

To kollektforslag – alt efter temperament:

Første forslag til kollekt er Johannes Johansens i Tillæg til alterbogen (Det Kgl. Vajsenhus’ Forlag, 1993). Kollekten har en treleddet struktur over treenigheden, hvor hvert led refererer til indholdet i en af de tre læsninger, så både form og indhold modsvarer gudstjenesten såvel som denne søndags tekster.

Andet forslag er Elof Westergaards kollekt i Gudstjenestens Bønner I (Aros, 2012). Med omtale af den lamme i Kapernaum, der fires ned gennem et hul i taget, trækkes evangelieteksten helt frem i formessen. Den vante kirkegænger vil hermed blive mindet om den prædiketekst, der er i vente, men for andre, som ikke har så mange bibeltekster present, vil det være forvirrende. Jeg vil dog vove at bruge kollekten, fordi den bruger tekstreferencen til billedligt at sige noget om det, der vil være på færde i dagens prædiken og tema. Som der blev fjernet tag og bjælker, skal det, der spærrer for Gud og næsten, også fjernes hos os.