23. søndag efter trinitatis
Musikvalg 23. s. e. trinitatis

Musikvalg

Forslag til præ- og postludium i to sværhedsgrader samt motet for ligestemmigt og blandet kor

Præludium I
Laurids Lauridsen: Nr. 21. B-dur. Larghetto. 24 smaa Præludier for Harmonium eller Orgel uden Pedal, Aksel Agerby, 1934

Postludium I
Marcel Dupré: ”Når i den største nød vi stå” Seventy-nine chorales for the organ, opus 28, H. W. Gray Publications, 1960

Præludium II 
Otto Olsson: ”Kom, sandheds Ånd! og vidne giv”, Veni Creator Spiritus. Gregorianska melodier. Opus 30, Gehrmans, GE5299

Postludium II
Per Nørgård: ”Nu bede vi den Helligånd”. Orgelbogen. 17 præludier og koralfantasier (WH 32208), Wilhelm Hansen. Melodien spilles i pedalet. Hvis der omkring kirken findes nogle mandlige korsangere, kan de gerne synge med sammen med pedalet. Det kræver en enkelt korprøve.

Motet for ligestemmigt kor
Otto Mortensen, arr. Jane Laut: ”Jeg kender et land”, DDS 561 vers 7-10.
Satsen kan hentes her.

Leif Kayser: "Når i den største nød vi stå". SA samt dobbeltpedal, som kan udelades.

Motet for blandet kor
Otto Mortensen: ”Jeg kender et land”, DDS 561 vers 7-10. 7 korsange med tekster af N.F.S. Grundtvig. Folke- og Skolemusik, Wilhelm Hansen, 1983

Begrundelse for musikvalg
Lauridsen har skrevet sine 24 små præludier til undervisningsbrug. Han lukker selv i sit forord op for den mulighed, at nogle af dem kan bruges i gudstjenestesammenhæng. Dette lille præludium i 4/4 takt, hvor en fjerdedel = 60, kunne for eksempel bruges til indgangsmusik for dåbsfølge.

Otto Olssons orgel-påkaldelse af Helligånden er også pædagogisk bygget. Satsen falder i tre dele. Først præsenteres melodien uden krummelurer og lige så enkelt, som den kunne fremstå i en koralbog. Derpå følger en flot fantasi med cantus firmus tydelig og let at følge, først i tenorstemmen, siden i sopranen. Også dette stykke er velegnet som gå-musik.

Med Dupré forbliver vi i det pædagogiske spor. Koralen er skrevet til orgeleleven, som endnu ikke har lært nok til at kunne mestre Bachs koraler. Dupré ønsker, at eleven lærer de gode koraler/salmer at kende. Når vi spiller dem, kan det være en måde at gøre salmemelodien kendt for menigheden på.

Kaysers sats for ligestemmigt kor ser ejendommelig ud, lige når man studerer nodebilledet. Besætningen for to lige stemmer og dobbeltpedal er mig bekendt aldrig set. Ved brug viser det sig, at satsen er uopslidelig. Også dette valg har et pædagogisk sidesigte: Når børn føres ind i toner og ord, båret af kvalitet, opelskes de i kirkens musik.

Dette for at vise, at det godt kan lade sig gøre at bringe gudstjeneste og undervisning i berøring, hvis man passer på, at katekismus-elementet ikke kommer til at tage magten.

Om brugen af "Jeg kender et land" som motet se note om genkendelse og ny-oplevelse under Tværfagligt notat.