Fortsæt til hovedindholdet
4. søndag efter påske
Salmevalg 4. s. e. påske

Salmevalg

DDS 655 Er du modfalden, kære ven (Carl Nielsen)

DDS 218 Krist stod op af døde (Rung)

100S 836 Helligånd, tag mig ved hånden (Kuusisto)

DDS 294 Talsmand som på jorderige (Lindeman)

DDS 217 Min Jesus, lad mit hjerte få (Carl Nielsen)

DDS 305 Kom, Gud Helligånd, kom brat (Barnekow)

En overordnet tematik er trøst og forvisning om, at selv om Jesus forlader disciplene fysisk, så er de ikke forladte, for Gud forandrer ikke sind. Dette smitter af på de valgte salmetekster og deres melodier som en særlig lyrisk tone. Grundtvigs salme ”Er du modfalden, kære ven” opfordrer til at holde blikket fast på Jesus, selv om han ikke er fysisk til stede. På den måde intoneres søndagens tema i første salme.

"Helligånd, tag mig ved hånden" fra 100 salmer (2018-udgaven med fem vers) er valgt både for sin blide og inderlige tekst, men især for sin flydende og ubesværede melodi, som spiller fint sammen med forventningen om Helligåndens komme. “Talsmand som på jorderige” fortolker Helligåndens gerninger blandt os som fortolker, trøster og sjælesørger. Sidste salme, ”Kom, Gud Helligånd, kom brat” lægger op til pinse i én lang bøn og fortolker samtidig dagens evangelium og udfolder bønnen: Sluk vor sorg med glæde.