Fortsæt til hovedindholdet
4. søndag efter trinitatis
Salmevalg 4. s. e. trinitatis

Salmevalg

DDS 735 Nu sol i øst oprinder mild 

DDS 598 O Gud, du ved og kender

DDS 493 Gud Herren så til jorden ned

100S 885 Døm ikke den, der falder 

DDS 313 Kom, regn af det høje! lad jorden oplives / 
DDS 695 Nåden hun er af kongeblod

DDS 522 Nåden er din dagligdag

Indgangssalmen hører til de mindre sungne morgensalmer. Men den slår temaer an fra alle dagens læsninger: at være styret af noget uholdbart, få et rent hjerte og blive befriet fra onde tankers magt. Mellem læsningerne står en kort og enkel salme, der beder om det, evangeliet vil have os til at give: ”giv ydmyg kærlighed/ til Gud og til min næste” (andet vers). 

Salmerne ”Nåden er din dagligdag”, ”O Gud, du ved og kender” og ”Nu sol i øst oprinder mild” meldte sig stort set af sig selv som de første. De handler alle sammen en hel del om nåden mellem mennesker. Derpå begyndte vi at savne en salme, der klarere fortæller om Guds barmhjertighed og indgriben. Det kunne være ”Gud Herren så til jorden ned”. Vi prøver at sætte den før prædikenen. 

Som bindeled mellem den filosofiske epistel og levereglerne i evangeliet må en narrativt fortællende salme som denne kunne gøre sig. Melodien ”Op, alle folk på denne jord” kræver lidt fysik at synge. Vi overvejede kort, hvad salmen ellers kan synges på: ”Hvad kan os komme til for nød” – men den er lidt intetsigende. ”Spænd over os dit himmelsejl” – det bliver for letbenet. ”Som hønen klukker mindelig” – for pussenusset. ”Guds Søn kom ned fra Himmerig” – den kræver også sin fysik. Vi bliver ved ”Op, alle folk på denne jord”.

Til at synge efter prædikenen fandt vi ”Døm ikke den, der falder”. Den udfolder en vigtig – og ikke helt nem – side af barmhjertigheden: at afstå fra at dømme for tidligt. 

En god altergangssalme? Vi har haft lyst til at synge ”Kom, regn af det høje” de sidste adskillige søndage på grund af dens frodige og sommerlige billeder. Den viser sig nu at ramme plet: Salmens slutvers refererer til epistlen og udfolder i det hele taget konsekvensen af barmhjertigheden: blomstring og livsudfoldelse. Vil man hellere synge lidt mere Grundtvig – der er kun én Grundtvig-salme ellers – ser vi ”Nåden hun er af kongeblod” som en mulighed.

Udgangssalmen ”Nåden er din dagligdag” siger noget om, hvad der bærer vores liv: den dagligdags tilgivelse og evangeliets mysterium: ”når alt er tabt, at få alt tilbage”.