Fortsæt til hovedindholdet
6. søndag efter påske
Salmevalg 6. s. e. påske

Salmevalg

DDS 723 Naturen holder pinsefest (Berggreen)

DDS 299 Ånd over ånder (König)

Når du vil (Åshild Watne, Lutherrosen 1A)

DDS 588 Herre, gør mit liv til bøn (Pontoppidan)

DDS 217 Min Jesus, lad mit hjerte få (Carl Nielsen)

DDS 291 Du, som går ud fra den levende Gud (Barnekow)

Første salme er valgt, fordi det er en af de få søndage, den er mulig at synge. Den vil ofte blive fravalgt i selve pinsedagene til fordel for mere centrale pinsesalmer, men den passer fint ind søndagen før pinse. 
Anden salme falder ud, hvis man bruger vores forslag om Tournemire – fastholder man den, er den valgt for dens korte, koncise karakter af bøn til Helligånden. 
Inden prædiken vil vi gerne kaste lys på Lutherrosen, det lille salmehæfte, der udkom i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017. Salmen stadfæster, at menighedens bevarelse og fællesskab i verden er Helligåndens gerning. Det er Helligånden, der river murene ned – både mellem os som individer og mellem grupper og kirkesamfund. Denne linje føres videre som sungen bøn i salmen efter prædikenen. 
Gudstjenesten slutter med at pege hen på pinsen med en af de store pinsesalmer, som vi foreslår sunget på den mindre kendte melodi, fordi den på denne søndag passer bedre i tonen. Barnekows melodi udfolder Guds kærlige omsorg for os i de svære omstændigheder, vi kommer til at stå i som kristne i verden, jf. dagens evangelium.