Fortsæt til hovedindholdet
Skærtorsdag
Tværfagligt notat skærtorsdag

Tværfagligt notat

Jakob Lundbak og Vibeke Houmøller Kristensen

Der findes mange forskellige skærtorsdagsgudstjenester rundt omkring. Mange af dem finder sted om aftenen, og mange af dem indeholder et måltid af en slags. Det er da også oplagt, da skærtorsdagsbegivenheden finder sted om aftenen og foregår omkring det jødiske påskebord. Derfor har vi også valgt at tænke aftenen med ind i gudstjenesteforløbet – uden at det af den grund udelukker, at forslagene kan bruges ved en formiddagstjeneste.

Vi var hurtigt enige om, at der er en klar stemning af disharmoni under disciplenes sidste måltid med Jesus. Og den disharmoni ville vi gerne lade skinne igennem musikken og salmerne, uden at det skulle blive trøstesløst. Så vi vover at blive i uroen, samtidig med at trøsten finder vej igennem, især hen imod gudstjenestens slutning.

Særligt i arbejdet med skærtorsdag blev det klart for os, hvor vigtigt, vi synes, det er at bevare spændingsforløbet i påskedramaet. Hver dag i påskeugen har sin helt særlige klang, og der skal ikke tages forskud på hverken langfredags lidelse eller påskedags glæde.

Læs om holdet bag helligdagen og deres generelle overvejelser om det tværfaglige samarbejde og processen her