Fortsæt til hovedindholdet
Trinitatis søndag
Musikvalg trinitatis

Musikvalg

Forslag til præ- og postludium, korsang og solo-/enstemmig sang.

”Aleneste Gud i Himmerig” er en helt central salme til dagen. Samtidig med, at den har rødder i et oldkirkeligt Gloria, har den været brugt og bruges stadig som et fast led i højmessen (vers 2 som del af et indledende Gloria) mange steder. Salmen lovpriser den treenige Gud Fader (vers 1-2), Søn (ver 3) og Helligånd (vers 4).

Det kan være en idé at nørde igennem med tretalssymbolik denne dag, både ved at benytte nogle af de mange trinitariske salmer i salmebogen fx ”Nu takker alle Gud”, ”Dig være mildeste Gud Fader”, ”Almagts Gud”, ”Måne og sol”, ”Spænd over os dit himmelsejl”, men også ved at vælge musik i tredelt takt, med tre fortegn eller med tre stemmer. Med det musikvalg, der foreslås her, lægger vi os tydeligst i sporet fra epistlen, som er en lovprisning, der sætter et fyndigt og festligt Amen på hele ’festhalvåret’ af kirkeåret.

Præludium
F. W. Zackow: ”Aleneste Gud i Himmerig”, Orgelkoraler til kirkeåret, Wilhelm Hansen, 1943
Enkelt og bredt kendt koral over en af dagens kernesalmer.
Jesper Madsen: ”Denne er dagen”, 9 Orgelkoraler, Edition Egtved, 1995
Et sværere alternativ, som i frit fabulerende fanfare-stil inviterer til festgudstjeneste.

Postludium
J.S. Bach: “Allegro Moderato”, Triosonate I for orgel, Edition Peters
Hvis man har en af de hurtige satser fra en af Bachs triosonater på repertoiret, er det oplagt at fyre den af som postludium denne dag. De tre kontrapunktiske stemmer bliver således et symbol på hver sit led i treenigheden, der tilsammen udgør et komplet hele. Og hvis det oveni købet er fra den i Es-dur (BWV 525), så kan tretalssymbolikken næsten ikke blive mere fuldendt.
F. Mendelssohn-Bartholdy: “Allegro maestoso e vivace”, Sonate II I c-mol for orgel op.65, Edition Peters er et eksempel på en fanfare i tredelt takt. 
Og ellers et andet festligt postludium i tredelt takt.

Korsang
Franz Schubert: ”Sanctus” (Hellig, hellig, hellig), Laudamus 2, Edition Egtved
Otto Mortensen: ”Om alle mine lemmer”, Syv salmer for kor, Edition Egtved

Solo/enstemmig sang
Hans Dammeyer / Lars Busk Sørensen: ”Nu er det åndens lyse tid”, nr. 806 i 100 salmer, Eksistensen, 2016
Hans Holm / Leif Rasmussen: ”Spænd over os dit himmelsejl”, DDS 29