Hans Vium Mikkelsen
CV HVM

CV

Født 1966

Uddannelse
1985 Højere Handelseksamen, Herning Handelsskole. Aftjent værnepligt ved Civilforsvarskorpset, Herning

1988 Afsluttet uddannelse som speditør ved Samson Transport, Herning. Merkonom i Transport, Herning Handelsskole

1989 Immatrikuleret ved Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

1994 10 måneders studieophold ved Det teologiske Fakultet, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg, Tyskland

1995 Studenterrepræsentant i Studienævnet, medlem af Studienævnets forretningsudvalg (1995-1996)

1997 Afsluttet Pastoralseminariet, Århus
Teologisk kandidat, Teologi, Aarhus Universitet (1997-1998)

1999 Studieophold (to semestre) ved Princeton Theological Seminary, Princeton, USA

2003 Ph.d.-grad i teologi ved Det teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

Ansættelser
1995 Underviser ved Teologisk Voksenundervisning, Aalborg Stift (1995-1998, 2000)

1996 Studenter-underviser ved Institut for Systematisk Teologi. Aarhus Universitet

1997 Forskningsassistent ved Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet

1998 Ansat som Ph.d.-stipendiat ved Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet

2000 Orlov fra ph.d.-stipendium i forårssemesteret. Forskningsassistent (i en funktion som lektorvikar) ved Institut for Systematisk Teologi, Aarhus Universitet i samme periode

2002 Lektor i almen teologi ved Teologisk Pædagogisk Center, Afd. for Præstehøjskolen, Løgumkloster (nu FUV)

2005 Ordineret. Ansat som ulønnet hjælpepræst i Hammelev pastorat

2014 Rektor ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter

Andre aktiviteter
1988 15 måneders volontør-ophold hos YMCA i Nordirland

1999 Udpeget som Det mellemkirkelige Råds repræsentant i Leuenberg-fællesskabet

2000 Medarrangør af ph.d.-forskerkursus i Karrebæksminde 16-19 maj 2000
Medlem af Det mellemkirkelige Råds teologiske arbejdsgruppe (2002-2006)
Medlem af Aros Forlags redaktionsudvalg

2003 Medlem af redaktionsgruppen for tidsskriftet Kritisk Forum for Praktisk Teologi