Kirsten Donskov Felter
CV KDF

CV

Født 1963

Uddannelse
2010 Ph.d.-grad i teologi fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

2006 Cand. pæd. i generel pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet

2002 PD i almen pædagogik fra Skive Seminarium

1989 Cand. theol. fra Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

1982 Nysproglig student fra Hjørring Gymnasium

Ansættelser
2015 Teologisk vidensmedarbejder, FUV

2014-2015 Postdoc ved Københavns Universitet, Center for Kirkeforskning

2014 Konstitueret sognepræst i Næsborg-Salling-Oudrup-Vindblæs pastorat, Viborg Stift

2012-2014 Ekstern lektor ved Afdeling for Teologi, Grønlands Universitet

2013 Konstitueret sognepræst i Vesterbølle pastorat, Viborg Stift

2012 Konstitueret sognepræst i Norðoya Eystara Prestagjald, Færøerne.

2011 - Ekstern lektor ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

2011 Akademisk medarbejder ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

2010 Postdoc ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

2010 Konstitueret sognepræst i Gedsted-Fjelsø pastorat, Viborg Stift.

2008 – Ulønnet hjælpepræst, Rødding-Løvel-Pederstrup pastorat, Viborg Stift.

2008-2009 Forskningsassistent, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

2002-2008 Stiftspræst for kirkelig undervisning i Viborg stift og sognepræst ved Viborg Domkirke

1998-2002 Sognepræst i Aars – Haubro pastorat og stiftspræst for kirkelig undervisning Viborg Stift

1998 Konstitueret sognepræst i Ranum-Malle pastorat Viborg stift

1997 Konstitueret sognepræst i Gedsted-Fjelsø pastorat, Viborg stift

1997 Konstitueret sognepræst i Simested-Testrup pastorat, Viborg stift

1991-1996 Projektleder og landssekretær i KFUM og KFUK i Danmark 

Akademisk undervisning, kursusledelse og vejledning
Teologi for participation og frivillighed. Det Teologiske Fakultet Københavns Universitet (2015), Bachelorprojektkursus, Grønlands Universitet, Afdeling for Teologi (2013, 2014), Emnekurser: Præstens embede og opgaver. Den grønlandske kateketinstitution. Grønlands Universitet, Afdeling for Teologi (2012, 2013), Specialiseringskursus: Coaching og teologi. Det Teologiske Fakultet, KU (2010); Masterkursus: Kald og kompetence – Præsten som leder. Det Teologiske Fakultet, KU (2009, 2011); Masterkursus: Kald og kompetence – Provsten som leder. Det Teologiske Fakultet, KU (2009); specialiseringskursus: Det gode forbillede. Mentorskab som teologisk og pædagogisk udfordring, Det Teologiske Fakultet, KU (2007). 

Øvrige undervisnings- og formidlingsaktiviteter
Paper-præsentationer i danske og internationale sammenhænge (senest Ecclesiology and Ethnography Network 2015; Teologiske fagdage, MF Oslo 2015; American Academy of Religion 2014). Foredrag om folkekirke, modernitet og præsterolle samt religionspædagogiske emner siden 1998 ved Præsternes Efteruddannelse og pastoralseminariet i Aarhus, kurser ved TPC, provstikonventer, studie- og temadage på stiftsplan, teologiske foreninger, og religionspædagogiske netværk. Endvidere medvirken i et utal af arrangementer i sogne- og foreningskirkeligt regi, kirkehøjskoler, distriktsforeninger m.v. siden 1991.