Kirsten Donskov Felter
Publikationer KDF

Publikationer

Peer reviewede publikationer*

 • Felter, Kirsten D., Lorensen, Marlene R., og Buch-Hansen, Gitte (2015): Doing Ethnographic Ecclesiology. The Challenges of Scholarly Situatedness,  in: De Gruyter Open Theology
 • Striden om kateketdåben. Udviklingen af den grønlandske gejstlighed set i et professionsperspektiv (2014), in: Grønlandsk kultur- og samfundsforskning 2013-14, Nuuk, Ilisimatusarfik/Forlaget Atuagkat
 • Breaking with illusio. The sociology of Pierre Bourdieu as a challenge to theology (2012), in: Studia Theologica, Vol 66, 1
 • Mellem kald og profession (2010). Ph.d.-afhandling, Udgivelser fra Det Teologiske Fakultet nr 18, Københavns Universitet

Rapporter*

 • Felter, Kirsten D. (i samarbejde med Ruth Sønderskov Bjerrum) (2015): Hvad forventer folket af kirken? Et medlemsperspektiv på diskussionen om forandringer i Folkekirkens struktur på landet, i forstæderne og i byen. Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet.
 • Præsters brug af kurser fra stiftsudvalgene (2015); Viborg Stifts Undervisningsudvalg og Viborg Stifts Udvalg for gudstjeneste og forkyndelse
 • Felter, Kirsten D., Harbsmeier, Eberhard og Tange, Nina (1995): Konfirmand 2000 – Samarbejde i sognet. To evalueringsrapporter om ”Konfirmand 2000”. KFUM og KFUK i Danmark

Formidlende publikationer i udvalg*

 • Frivillighed, deltagelse, medinddragelse – hvorfor er det vigtigt? (2014), i: Kirken i dag 2/2014, København, Kirkefondet
 • Præsten, prædikenen og autoriteten (2014), i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi 137/2014, København, Anis
 • The Pastor. The Pastor’s role in the Evangelical Lutheran Church of Denmark (2013), i: Svenningsen, Rebekka Højmark (red): A brief Guide to the Evangelical Lutheran Church in Denmark, København, Aros
 • Guds tjener - og statens. Præstens arbejde set i et professionsperspektiv (2012), i: Iversen, Hans Raun (red): Fremtidens danske religionsmodel, København, Hans Reitzel
 • Præst – af profession. Forholdet mellem præst, provst og biskop professionsteoretisk belyst (2011), i: Nielsen, Kirsten Busch (red): Folkekirkens embeder. Kirkeretsantologi 2011, Selskab for Kirkeret, København
 • Led, ledere, ledelse. Foreløbig status over et anderledes efteruddannelseskursus, TEOLInformation 40-2009, København, Det Teologiske Fakultet,
 • Helvedesgabet. Induktiv teologiundervisning mellem teori og praksis, i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, 2008/113, København, Anis
 • Ledelse – et wicked problem. Præsteforeningens Blad 2008/36
 • Kald og kompetence. Et kursus om præsten som leder, TEOLInformation 38-2008, København, Det Teologiske Fakultet
 • Fra kald til profession. Præsteforeningens Blad 2007/11
 • Ordinationen mellem ritual og kontekst. Præsteforeningens Blad 2006/50
 • At lære at være præst (2007); i: Christiansen, Helle og Thomsen, Henning (red.): Pastoralteologi, København, Anis
 • Fra undervisning til læring – forandringer i den kirkelige pædagogik (2004); Viborg Stifts Bog, Viborg
 • Praktisk læring? (2004), i: Det Gyldne Kornmagasin; Pastoralseminariet i Århus/ Aros Forlag 2004
 • Hvor fik Kain sin kone fra? (2004) i: Kritisk Forum for Praktisk Teologi, 2004-95, København, Anis
 • Nye tider, nye udfordringer (2004); i: Kirken Underviser 3-2004; København, Unitas Forlag
 • Gaven til Folkekirken (2003), i: Bevægelse i tiden, København, Unitas Forlag 2003
 • Den lille bibelhåndbog (1997) (red); København, Unitas Forlag
 • Samarbejde i sognet (1995), København, Unitas Forlag


*: Hvor andet ikke er anført, er Kirsten D. Felter eneforfatter