Liselotte Dam-Jensen
CV LDJ

CV

Født 1962

Uddannelser
1984 -  Klassisk sanguddannelse hos Gunver Nielsen, Bodil Øland, Kirsten Buhl Møller, Lisbeth Nørgaard Wallgren, Helene Gjerris og Villy Rosengren.

1987 Lærer fra N. Zahles Seminarium med linjefagene musik og engelsk.

2001 Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet Amager med speciale i retorisk didaktik.

2006 - 2014 Kropsterapeut fra Stanley Rosenberg Instituttet

Kurser
2009 Arbejdsmiljøuddannelsen.

2009  Teologi: Bibelfagene (grundmodul), Folkeuniversitetet.

2010 ”Fortælleskolens diplomkursus i fortælling” hos Best-Tellers.

2010  ”Positiv Psykologi” fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (sommeruniversitet), Århus Universitet.

2012  ”Coaching”, hos Praktikon.

Nuværende ansættelser
1997 -    Folkekirkens Uddannelses - og Videnscenter. Underviser i retorik og taleteknik, akademisk medarbejder.

2002 -    Kirkesanger ved Opstandelseskirken. 

2004 -    Det kgl. Danske Musikkonservatorium. Underviser i taleteknik.

Tidligere ansættelser
1975 – 2001 Kirkesanger i Nygårdskirken, Brøndbyøster Kirke, Godthåbskirken 

1987 – 1990 Herlev Privatskole. Musik - og engelsklærer. 

1990 – 1992 & 1993-1994: V.U.C Amager/AVU. Engelsklærer.

1995 – 1996 Pastoralseminariet i København. Underviser i taleteknik.

1997 – 1998 Haslev Seminarium. Underviser i retorik på læreruddannelsen.

1998 – 1999 Holbæk Seminarium. Underviser i retorik på læreruddannelsen.

1999 – 2003 V.U.C Gladsaxe/Herlev. Underviser i retorik, HF afd.

2002 - 2009 Instituttet for Blinde og Svagsynede, Ungeuddannelsen. Underviser i retorik.

Andre aktiviteter
1978 - 2008  Kormedlem i Københavns Kantatekor, Sokkelund Sangkor, Tivolis Koncertkor, Camerata.

1997 -  Afholdt retorikfaglige kurser for menigheder, præster, provstier, den obligatoriske efteruddannelse, TPC, seminarielærere, gymnasielærere, folkeskolelærere, erhvervsledere, tillidsrepræsentanter, advokater, Folkeuniversitetet, Silkeborg højskole m.fl.

2002 -  Censor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (Instituttet for Retorik) ved  Københavns Universitet Amager samt ved Center for Retorik under Institut for Æstetiske Fag i Århus.

2005 - 2006 Udvalgsarbejde under Undervisningsministeriet i forbindelse med udarbejdelsen af vejledning for faget retorik i de gymnasiale uddannelser med ikrafttræden august 2006.

2009  Retorisk feedback på bøgerne ”Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier” af Birgitte Darger m.fl. og ”Livsmod – fjorten dåbstaler” redigeret af Elmo Due.

2009 –  Etablerer egen virksomhed (www.voice and body.dk), der tilbyder undervisning i formidling samt stemme- og kropsterapi.

2012 Vejleder ved kandidatprojekt ved Det kgl. Danske Musikkonservatorium.

2012   Indlæser for Nationalmuseet.

2012   Indlæser for Dansklærerforeningen.