Rose Marie Tillisch
Publikationer

Publikationer

I udvalg 

1992: Viriditas – tre eventyr om tro, Brøndums forlag

1993: At slå rødder i solen – tekster om og af Hildegard af Bingen, Religionspædagogisk Forlag

1994: Forvandling. Maria Sibylla Merian. Udstillingsprogram. Toldkammeret, Helsingør

1996: At forvente det uventede – en debatbog om det musiske, Undervisningsministeriets forlag

1999: Dyder og laster hos Hildegard af Bingen, Den lyse middelalder (Antologi) red. Hans Jørgen Frederiksen og Kirsten Kjærulf, Forlaget Anis

2000: Veje og Vildveje – om Hildegard af Bingens etik, Kroghs forlag

2004: Sang til Marias børn: 100 gange Maria og 2751 af de i Første Verdenskrig faldne soldater med raderinger af Mette Ohlsen og digt på dansk og tysk af Rose Marie Tillisch

2009: Rose Marie Tillisch: Grav og puppe – En opstandelsesfortælling fra kristendommens og naturvidenskabens historie, Tema: kirkehistoriske fortællinger, red. John Rydahl mfl. Religionspædagogisk Tidsskrift

2014: Ydmygheden er stedet: Kristustro i et udvalg af prædikener hos Bernhard af Clairvaux (1090-1153) og P. G. Lindhardt (1910-1988). Ph.D. afhandling, Det teologiske fakultet, KU.

2015: Hildegards have, Tema: Bibel og Botanik, Bibliana 2

Hjemmeside: www.viriditas.dk