Provstisekretærernes introducerende efteruddannelse
Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelse af provstisekretærernes introducerende efteruddannelse

Provstisekretæruddannelsen er obligatorisk for nyansatte provstisekretærer

Uddannelsen for nyudnævnte provstisekretærer er bygget op i 3 dele:

Del 1: Intro

  • Intro A
  • Intro B

Del 2: Opfølgning

  • Intro C

Del 3: Vedligeholdelse (frivilligt)


Del 1: Intro

Intro A

Kurset afholdes over tre dage med to overnatninger. Den nye provstisekretær deltager sammen med sin vejleder.

Kurset fokuserer på systemkendskab herunder: F2 (journalisering, dagsorden/referat, arkivopfølgning, post og bygge- og anlægsopgaver); brandsoft (budgetstøttesystem og PUK); DAP (håndbøger, fravær, befordring, dataarkiv og videndeling) samt FLØS

Intro B

Dette kursus afholdes 2-3 uger efter Del 1 Intro A. Det er et døgn kursus fra kl. 11.00 dag 1 til dag 2 kl. 15.30.

Den nye provstisekretær deltager sammen med sin provst.

Kurset fokuserer på organisationskendskab såsom årshjul, folkekirkens økonomi og struktur, tjenestevejen/forretningsgangen, relation mellem provst og provstisekretær, forventningsafstemning og opgavefordeling samt provstiets kendetegn og særlige udfordringer.


Del 2: Opfølgning

Intro C

Del 2 afholdes som et én-dags-kursus og har deltagelse af de nye provstisekretærer. Her er fokus på udbygning af systemkendskab og opfølgning på tidligere kurser ud fra de behov, som deltagerne selv har været med til at pege på.


Del 3: Vedligeholdelse

Del 3 indeholder kurser, som kan udbydes som 1-dags eller 2-3-dags kurser alt afhængig af indhold, som typisk vil være specifikke temaer såsom økonomistyring i folkekirken, forvaltning i folkekirken, overenskomster og skriftlig kommunikation. Kurserne henvender sig særligt til provstisekretærer, men også bredere til både provster, sekretærer, PU-medlemmer, præster, kordegne etc.