Undervisning og fag
Praktik

Praktik

Praktikken på i alt 5 uger er et obligatoriske element i pastoralseminarieuddannelsen, som er afgørende for hele forløbets tilrettelæggelse og forløb. Det generelle sognepræste-arbejde er i fokus i praktikken, hvor der dog også kan findes plads til kontakt med funktionspræstearbejdet. Pastoralseminariets studielektor anviser praktiksted til praktikanterne. 

Praktikken tilrettelægges i samarbejde mellem det lokale pastoralseminaries studielektor og praktikpræster, som gennemgår FUVs vejlederuddannelse. I praktikken er praktikanten tilknyttet mere end en præst, men blandt disse er der udpeget en kontakt-præst, som har ansvaret for tilrettelæggelsen og kontakten til pastoralseminarium, øvrige praktikpræster og praktikant.

Praktikken er ikke begrænset til observationspraktik, men praktikanten forventes at få en første erfaring med udførelsen af så mange præsteopgaver som muligt. Det sker under praktikpræstens ansvar og dermed repræsenterer praktikpræsten tilsynet i praktikperioden. Det betyder, at praktikanten løbende bør drøfte sine gudstjenester, samtaler og praksis med praktikpræsten.

I praktikperioden er praktikanten underlagt gældende regler for ligeret mellem kønnene m.v. og der vil derfor i anvisningen af praktiksted og forløbet af praktikken ikke kunne tages hensyn til reservationer i forhold til samarbejde med kolleger på baggrund af køn.

FUVs uddannelsesleder er ansvarlig for den overordnede tilrettelæggelse af pastoralseminarieuddannelserne, herunder praktikforløbene. Eventuelle klager over dennes afgørelser rettes til FUVs rektor.

I denne praktikplan kan du læse mere om forventninger til praktikken