Fagbeskrivelser
Homiletik

Homiletik

FAGETS FORMÅL 
Med henblik på præstens virke i folkekirken er det undervisningens formål, at de kommende og nye præster opnår fortrolighed med:

 • prædikenens og lejlighedstalens begrundelse, indhold og udformning
 • refleksion over praksis med henblik på at udvikle egne prædikener og taler
 • prædikenens kontekstualitet

 

FAGETS INDHOLD
PASTORALSEMINARIEUDDANNELSEN

Hvad er en prædiken?

 • Introduktion til homiletikkens principielle spørgsmål
 • Prædikenanalyse

 

Hvordan forberedes en prædiken?

 • Indføring i homiletisk eksegese
 • Introduktion til kirkeårets perikoper
 • Indføring i metodisk prædikenforberedelse
 • Forståelse for retorikken som homiletisk hjælpedisciplin

 

Hvordan holdes og høres en prædiken?

 • Prædikenens gudstjenestelige og kulturelle kontekst
 • Prædikenpositioner, fremtoning og selvforståelse

 

Lejlighedstaler

 • Dåbstale, konfirmationstale, vielsestale og begravelsestale
   

FAGETS INDHOLD
DEN OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE
 

Kirkeårets tekster

 • Kirkeårets tekster. Sommer- eller vinterpart.

Prædikener ved særlige gudstjenester

 • Tekstvalg og særlige homiletiske udfordringer

FAGETS SAMLEDE OMFANG

Svarende til ca. 78 skemalagte lektioner fordelt med 62 lektioner og 6 skriftlige afleveringer på pastoralseminarieuddannelsen, samt 16 lektioner på den obligatoriske efteruddannelse

 


 

Foto: Christian Roar Pedersen