Fagbeskrivelser
Hymnologi

Hymnologi

Fagets formål
At sætte kandidaten i stand til at foretage et kvalificeret salmevalg i forbindelse med højmesser, børne- og familiegudstjenester, andagter m.m. og i det hele taget bruge salmerne som en teologisk ressource i præstens arbejde.

Fagets indhold
Introduktion til salmebogen, salmebogens opbygning og brug og relation til kirkeåret.

Fagets form
Oplæg, samtale og øvelser.