Fagbeskrivelser
Kirkekundskab

Kirkekundskab

FAGETS FORMÅL

Med henblik på præstens virke i folkekirken er det undervisningens formål, at de kommende og nye præster opnår fortrolighed med:  

 • folkekirken som konfessionel og samfundsmæssig institution
 • den folkekirkelige organisation og dens lovgivning
 • præsteembedets indhold og funktioner og ledelsesopgaver
 • samvirke med menighedsråd og ansatte
 • udvikling af embede og sogn gennem samarbejde og faglig refleksion
 • forholdet mellem kirke og samfund

 

FAGETS INDHOLD
PASTORALSEMINARIEUDDANNELSEN
 

Embedssyn og præsterolle

 • Embedsteologi, herunder Confessio Augustana, præsteløfte, præstespejl, ledelsesopgaver og kompetenceprofil. Ordinationsløfte, ansættelseslovgivning og kollats.
 • Præstens ledelsesposition og ledelsesopgaver
 • Præsten som offentlig myndighed. Servicelov. Kollegialitet

Folkekirke og samfund

 • Folkekirken som offentlig forvaltningsmyndighed. Folkekirkens identitet og funktion i det senmoderne. Folkekirken mellem marked og civilsamfund. Medlemsrettigheder (herunder Medlemsloven, Lov om kirkers brug, begravelses- og vielseslovgivning)
 • Konfliktforståelse, mediestrategi diakoni og  religionsmøde
 • Kirkelige organisationer og retninger

Folkekirkens struktur

 • Organisationsforståelse og organisationens udvikling samt pejlemærker
 • Folkekirkens ledelsesorganer og gejstligt tilsyn
 • Folkekirkens makroøkonomi

Præst, sogn og menighedsråd

 • Ansøgningsprocedure
 • Menighedsrådsloven og nyere kirkeministerielle betænkninger
 • Møder, mødekultur og beslutningsprocesser
 • Sogneanalyse. Målsætningsarbejde og mikroøkonomi
 • Samarbejde med personale og frivillige

FAGETS INDHOLD
DEN OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE

 • Faglig ledelse og samvirke med menighedsråd. Særlige ledelsesfunktioner. Konfliktforståelse.
 • Menighedsudvikling og frivillighed. Diakoni.

 

FAGETS SAMLEDE OMFANG
Svarende til ca. 72 skemalagte lektioner, fordelt med 52 lektioner på pastoralseminarieuddannelsen og 1 aflevering, samt 20 lektioner på den obligatoriske efteruddannelse
 

Foto: Christian Riis Kistrup