Fagbeskrivelser
Kirkemusik

Kirkemusik

FAGETS FORMÅL
Med henblik på præstens virke i folkekirken er det undervisningens formål, at de kommende og nye præster opnår fortrolighed med:

 • Musikkens karakter som kommunikationsform i gudstjenesten
 • Melodivalg til gudstjenestens salmer
 • Tilrettelæggelse af og samarbejdet om musikgudstjenester
 • Gudstjenestens liturgiske sange
 • Messesang med henblik på at anvende den i gudstjenesten (valgfrit)

 

FAGETS INDHOLD
PASTORALSEMINARIEUDDANNELSEN

Salmemelodierne

 • Melodihistorie, eksempler fra salmebogens melodistof
 • Forholdet mellem melodi og tekst

Melodivalg

 • Melodivalg til konkrete salmer

Gudstjenestens musik

 • Instrumental- og kormusik, salmeforspil og –ledsagelse
 • Præst-kirkemusiker-menighed i musikalsk dialog

Kirkemusikhistorie

 • Kirkemusikken i samspil med gudstjenestens teologiske indhold
 • Kirkemusikkens grænseflader i dag

Liturgisk musik og messesang

 • Introduktion, redegørelse for den liturgiske musik og messesang, dens berettigelse, praktiske øvelser (valgfrit)

Kirkemusikeren

 • Indføring i arbejdsformer, musikalsk tilrettelæggelse af gudstjenesten, muligheder for samarbejde med præsten

 

FAGETS INDHOLD
DEN OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE

 • Nyere kirkemusikalske former
 • Kirkemusikalske muligheder ved særlige gudstjenester og kasualier

FAGETS OMFANG
Svarende til ca. 18 skemalagte lektioner fordelt på 16 lektioner på pastoralseminarieuddannelsen og 2 på den obligatoriske efteruddannelse