Fagbeskrivelser
Retorik og fremtræden

Retorik og fremtræden

FAGETS FORMÅL

Med henblik på præstens virke i folkekirken er det undervisningens formål, at de kommende og nye præster opnår fortrolighed med:

  • mundtlige fremstillingsformer, som præsten benytter som liturg, som forkynder og som underviser
  • egne styrker og muligheder i forbindelse med mundtlig fremtræden
  • at give og modtage konstruktiv feedback på fremtræden med afsæt i retoriske grundbegreber

FAGETS INDHOLD 
PASTORALSEMINARIEUDDANNELSEN

Fremtræden

  • Mundtlighedskriterier, oplæsning som hermeneutisk handling
  • Genrebevidsthed og kropssprog

Bunden mundtlig fremstilling

  • Fremførelse af kirkeårets tekster, liturgiske led og bøn

Retoriske grundbegreber

  • Kommunikationssituationens konstituenter, retoriske forarbejdningsfaser, argumentmodellen, appelformer
  • Sproglige og fortælletekniske virkemidler

Fri mundtlig fremstilling                                                            

  • Fremførelse af prædiken, fortællinger og undervisningsoplæg

FAGETS OMFANG

Svarende til ca. 25 skemalagte lektioner på pastoralseminarieuddannelsen

 

 

 

Foto: Thomas Heie Nielsen