Fagbeskrivelser
Tale og sang

Tale og sang

FAGETS FORMÅL
Med henblik på præstens virke i folkekirken er det undervisningens formål, at de kommende og nye præster opnår fortrolighed med:

 • udvikling af egen stemme i tale og sang
 • stemmepotentialet med henblik på professionens belastningskrav
 • det personlige vokale udtryk i tale og sang
 • at synge for

FAGETS INDHOLD 
PASTORALSEMINARIEUDDANNELSEN

Stemmeprøve

 • Vurdering af den studerendes stemmefunktion ved tale og sang
 • Vurdering af et eventuelt behov for undersøgelse hos halslæge

Introduktion

 • Stemmens udtryk, fysiologi, akustikhåndtering og stemmehygiejne.

Tale- og sangøvelser

 • forholdet mellem krop og stemme
 • bevidsthed om åndedræt og kropsholdning, artikulation, styrke, smidighed, bæreevne
 • intonation, omfang og klang
 • indstuderingsteknik og øvelse i at synge for
 • kirkens tekster, litterære tekster, salmer som øvelse

FAGETS OMFANG
Svarende til ca. 18 skemalagte taletimer og 7 sangtimer på pastoralseminarieuddannelsen

Foto: Christian Roar Pedersen