Provsternes introducerende efteruddannelse
Kursusbeskrivelse

Provsternes introducerende efteruddannelse

Indføring, styring og ledelse, organisation og strategi

Uddannelsesprogrammet er bygget op over tre perioder med sammenlagt otte moduler:

 • Periode 1 består af 1 modul 
 • Periode 2 består af 4 moduler
 • Periode 3 består af 3 moduler

Progressionen i de tre perioder antydes ved overskrifterne for de tre perioder: Indføring (1), Styring, Ledelsesidentitet/-rolle (2) og Organisation/strategi (3).

1. periode
Det første år skal der ydes stærk bistand, vejledning og træning i provstens grundlæggende ledelsesfunktioner. Det fordrer et samarbejde mellem biskop og uddannelsessted.

 1. Kirkeministeriet inviterer inden for de første tre måneder efter udnævnelse den nye provst til introduktionsdag i ministeriet.
 2. En lignende introduktionsdag afholdes i stiftet, så provsten møder de medarbejdere, hun eller han skal arbejde sammen med. Ved samme lejlighed afholder biskoppen en samtale med den nye provst, hvor ledelsesprincipper og gensidige forventninger afklares. Efter seks måneder følges op på denne samtale.
 3. Endvidere består lokal støtte til grundlæggende funktioner ved, at provsten tildeles en anden provst i stiftet som 'vejlederprovst'. Vedkommende skal udnævnes af biskoppen, og der skal, mellem provst, vejlederprovst, biskop og uddannelsesinstitution, aftales klare rammer og aftaler for vedkommendes funktion. Vejlederprovsten følger den nye provst tæt det første år.
 4. Umiddelbart efter udnævnelsen afholdes møde mellem provst, vejlederprovst, biskop og FUV, hvor uddannelsesforløbet aftales.
 5. I de første to år skal biskoppen være opmærksom på at skaffe nødvendig aflastning for den nye provst i forbindelse med den konkrete uddannelse og oplæring
 6. Inden for de første to måneder efter udnævnelse afholdes introkursus af ét døgns varighed med deltagelse af den nye provst, provstisekretær, vejlederprovst, så disse i samarbejde kan lægge en konkret plan for det første år. 
  a. Kurset planlægges flydende, altså afhængig af udnævnelser. 
  b. Det tilstræbes, at kurset afholdes med deltagelse af en eller to andre nyudnævnte provster samt disses sekretærer og vejlederprovster, hvis det passer med (næsten) samtidige udnævnelser.
  c. Kurset organiseres centralt, dvs. det planlægges af FUV og afholdes som internat. Undervisere er erfarne provster, som gennemgår følgende to elementer:
  1) Provstens årshjul. Her gennemgås – og til dels forberedes – de konkrete opgaver, som den nye provst skal varetage i det første år.
  2) Provstiets økonomi

 

2. periode
Introduktionskurset følges indenfor de to første år op med 2 x 4 dage og 2 x 3 dage med yderligere indføring i konkrete opgaver. Disse kurser ligger fast i kalenderen, uge 10 og uge 44. Den nye provst deltager i det førstkommende af disse kurser efter at have afviklet introkurset.
 

3. periode
I 3. periode, som nogenlunde svarer til 3. ansættelsesår, er der fokus på ledelsesudvikling og strategi og dermed større professionalitet i ledelsesudøvelsen. Perioden består af tre internater hver af tre dages varighed, som ligger i faste uger i løbet af året.

Provsterne vælger selv – i samråd med biskoppen – et eller to konkrete projekter at arbejde med i denne periode. Det kan være en større samarbejdsopgave i provstiet, en økonomisk udfordring eller en organisatorisk forandring. I løbet af perioden forventes læst op mod 1.500 sider litteratur, og der skal skrives en 15-20 siders opgave.

Der arbejdes altså mere teoretisk i en struktur af grupper/netværk. Der tilrettelægges relevant undervisning, der gives plads til studier under internaterne.

Den nuværende uddannelse af nye provster blev indført medio 2013. 
 

Foto: Lars Aarø