Fortsæt til hovedindholdet
Provsternes introducerende efteruddannelse
Kursusbeskrivelse

Kursusbeskrivelse 

Beskrivelse af uddannelsesforløb for nye provster

Uddannelsen af nye provster opbygges efter et princip om stærk bistand, vejledning og træning i begyndelsen af provstens ansættelsesperiode for siden at støtte, vejlede og coache.

Uddannelsen indeholder tre perioder med sammenlagt 8 moduler.

 • Periode 1 består af ét modul
 • Periode 2 består af fire moduler
 • Periode 3 består af tre moduler + én dag

Progressionen i de tre perioder antydes ved overskrifterne: Indføring (periode 1), Ledelsesidentitet og -rolle, styring og faglig ledelse (periode 2) og Organisation og strategi (periode 3).

Periode 1: Indføring

Det første år skal der ydes bistand, vejledning og træning i provstens grundlæggende ledelsesfunktioner. Det fordrer et samarbejde mellem biskop og uddannelsessted.

Periode 1 består af følgende elementer:

 1. Kirkeministeriet inviterer inden for de første 3 måneder efter udnævnelse den nye provst til introduktionsdag i ministeriet.
 2. En lignende introduktionsdag afholdes i stiftet, så provsten møder de medarbejdere, han eller hun skal arbejde sammen med. Ved samme lejlighed afholder biskoppen en samtale med den nye provst, hvor ledelsesprincipper og gensidige forventninger afklares. Efter 6 måneder følges op på denne samtale.
 3. Endvidere består lokal støtte til grundlæggende funktioner ved, at provsten tildeles en anden provst i stiftet som vejlederprovst
  a. Vejlederprovsten udnævnes af biskoppen 
  b. Vejlederprovsten følger den nye provst tæt det første år. 
  c. Der skal mellem provst, vejlederprovst, biskop og uddannelsesinstitution aftales klare rammer og aftaler for vejlederprovstens funktion. Umiddelbart efter udnævnelsen afholdes derfor møde mellem provst, vejlederprovst, biskop og FUV, hvor uddannelsesforløbet gennemgås. FUV tager initiativ hertil
 4. I de første to år skal biskoppen være opmærksom på, at den nye provst sikrer sig nødvendig aflastning i forbindelse med den konkrete uddannelse og oplæring.
 5. Det skal tilstræbes, at der inden for de første to måneder efter udnævnelse afholdes introkursus af ét døgns varighed med deltagelse af den nye provst, provstisekretær, vejlederprovst, så disse i samarbejde kan lægge en konkret plan for det første år.
  a. Kurset planlægges og fastsættes flydende, altså afhængig af udnævnelser. 
  b. Kurset afholdes så vidt muligt med deltagelse af en eller to andre nyudnævnte provster samt disses sekretærer og vejlederprovster, hvis det passer med (næsten) samtidige udnævnelser. 
  c. Kurset organiseres centralt, dvs. det planlægges af FUV og afholdes som internat. Undervisere er erfarne provster, som gennemgår følgende to elementer 
  - Provstiets økonomi
  - Provstens årshjul. Her gennemgås – og til dels forberedes – de konkrete opgaver, som den nye provst skal varetage i det første år.

Periode 2: Ledelsesidentitet og -rolle, styring og faglig ledelse

Introduktionskurset følges inden for de to første år op med to x fire dage og to x tre dage med yderligere indføring i konkrete opgaver. Disse kurser ligger i henholdsvis uge 10 og uge 44. Den nye provst deltager i det førstkommende af disse kurser efter udnævnelse – før eller efter at have afviklet introkurset.

Deltagerne skriver en opgave (ca. tre sider) i forbindelse med hvert af disse kurser. Fra forskellige vinkler har kurserne fortrinsvis fokus på økonomi, forvaltningsret, personligt lederskab og personaleledelse – alt sammen målrettet den særlige kirkelige ledelses- og tilsynsopgave, som provsterne har.

Periode 3: Organisation og strategi

I tredje periode er der fokus på ledelsesudvikling i forhold til organisationsforståelse og strategi og dermed større professionalitet i ledelsesudøvelsen. Perioden består af tre internater á tre dages varighed. Det tilstræbes at placere disse internater i ugerne 39 og 47 samt i uge 17 det efterfølgende år. Forløbet afrundes med en opfølgningsdag sidste fredag i oktober.

Provsterne vælger selv i samråd med deres respektive biskopper et konkret projekt, som de ønsker at arbejde med i denne periode. Det kan fx være en større samarbejdsopgave i provstiet, en faglig eller økonomisk udfordring eller en organisatorisk forandring.

Der skal arbejdes mere teoretisk i en struktur af grupper/netværk. Der tilrettelægges relevant undervisning i samarbejde med deltagerne, og der gives plads til studier under internaterne.

Provster, ansat efter 1. juni 2013, er forpligtede på gentagelse af Periode 3 hvert femte år i deres ansættelse.

Mere erfarne provster kan deltage på disse Periode 3-internater, såfremt der er plads. Der tilstræbes en holdstørrelse på 12 deltagere.