23. søndag efter trinitatis
Kollekt 23. s. e. trinitatis

Kollekt

Holger Lissners kollekt A i Kollekter og bønner (Eksistensen, 2009/2019). 
Vi er splittede, fordi vi lever i to riger, som vi ikke kan få til at hænge sammen. Det er nemlig umuligt, da rigerne er styret af modsatrettede regler. Vi beder til, at Gud kan skabe sammenhæng for os. Om vi, som kollekten formulerer det, bliver ”hele mennesker” kan man måske sætte spørgsmålstegn ved, men vi må holdes fast på livets opgaver, for selvom de tynger og rummer risikoen for, at vi fejler, så er det netop også ansvaret, der bringer os ud af os selv til at leve i samfund med de andre.