fkuv.dk
Kirken på landet

Kirken på landet

Videns- og udviklingsprojektet Kirken på landet, der fra 2016-2020 har arbejdet med udfordringerne for kirkelivet i landdistrikter og udvikling af samarbejdet mellem kirkelige og ikke-kirkelige aktører, er afsluttet pr. 31.1.20.

Landsnetværk
I det nyetablerede 'Landsnetværk for Kirken på Landet' vil to repræsentanter fra hvert stift fremover have ansvaret for den lokale etablering af bredt sammensatte udvalg, der kan arbejde videre med muligheder og udfordringer for kirken i landdistrikterne. 

Storpastorater
Ved den afsluttende konference 31.1.20 blev rapporten Præster på tværs – Storpastoratet som ramme om præstens arbejde på landet med tilhørende samtalehæfte præsenteret. 

Hent rapporten Præster på tværs 

Hent samtalehæftet Samarbejde hvor det giver mening

Rapport
Efter fire års arbejde med 'Kirken på landet' er den afsluttende afrapportering nu på plads.

Læs dokumentationsrapport - klik her