Uddannelse
Uddannelsesplan for NY PRÆST

Uddannelsesplan for NY PRÆST

Den nationale uddannelse og den lokale introduktion

 

Uddannelsesplanen for NY PRÆST – Folkekirkens integrerede præsteuddannelse er delt op i to hovedområder: I. Den nationale uddannelse og II. Den lokale introduktion.

Første del vedrører uddannelsen på nationalt niveau og beskriver det overordnede formål med folkekirkens præsteuddannelse, der indbefatter pastoralseminariet og den obligatoriske efteruddannelse. I forlængelse heraf præsenteres opbygningen af pastoralseminarieuddannelsen og den obligatoriske efteruddannelse, og en beskrivelse af de enkelte fag, som der undervises i på pastoralseminariet og den obligatoriske efteruddannelse.


Den anden del har fokus på samspillet mellem FUV og de lokale aktører, når den nye præst begynder i embede. Menighedsrådet har her en afgørende lokal rolle, idet præsternes virke forudsætter et godt og tillidsfuldt samvirke i menighedsrådet og et godt samarbejde med de ansatte ved kirken. For at give et overblik over de faglige tiltag og samvirket mellem uddannelse og introduktion anføres et eksempel på en introduktionsplan. 


Det samlede efteruddannelses- og introduktionsforløb er berammet til at vare ca. 20 måneder, fra indsættelse i kirken til afsluttende samtale med provst, præst og stiftets uddannelseskonsulent. Herefter tilbydes den nye præst almene efteruddannelsestilbud. Ved behov for specialisering, eksempelvis som funktionspræst, integreres den nye præst dog i netværk allerede ved embedstiltrædelse.

Uddannelsesplanen kan læses her

Når I vælger en nyuddannet præst

Pjecen henvender sig til menigheder, som vælge at ansætte en nyuddannet præst. I pjecen er beskrevet den uddannelsesordning – NY PRÆST – som præsten skal deltage i. I pjecen er også beskrevet hvilke aktører der medvirker, deres opgaver og uddannelsens forløb.

Læs pjecen her