Fagbeskrivelser
Sjælesorg

Sjælesorg

FAGETS FORMÅL
Med henblik på præstens virke i folkekirken er det undervisningens formål, at de kommende og nye præster opnår fortrolighed med:

 • sjælesorgens historiske og systematisk-teologiske forhold og dens praktiske udførelse herunder refleksion over egen praksis.
 • de personlige og faglige forudsætninger for sjælesorg såvel som åndelig vejledning ved hjælp af samtaler, ritualer og bøn
 • tilgrænsende fagområder, navnlig psykologien, sociologien og psykiatrien

FAGETS INDHOLD
PASTORALSEMINARIEUDDANNELSEN

Introduktion til sjælesorgen

 • Sjælesorgens proprium
 • Sjælesorgens tværfaglighed
 • Teologisk antropologi
 • Tavshedspligt som sjælesorgens forudsætning
 • Sjælesorgen belyst ud fra det almindelige og det særlige præstedømme
   

Sjælesorg som samtale

 • Indøvelse i sjælesorgssamtalen og samtalens psykologi
 • Sjælesorgssamtalen og dens rituelle elementer herunder bøn velsignelse, bibel- og salmebrug.
 • Væsentlige temaer i sjælesorgssamtaler f.eks. skyld, tilgivelse, skam, anerkendelse, magt/, afmagt, håbløshed/ håb
 • Skriftemålssamtalen
 • Husbesøg
 • Samtaler i anledning af kirkelige handlinger
 • Varetagelse af sjælesorg i grupper, f.eks. sorggrupper

Samtale med tabsramte

 • Sorg- og kriseteori, ars moriendi
 • Psykiske lidelser
 • Selvmordsforebyggelse

FAGETS INDHOLD
DEN OBLIGATORISKE EFTERUDDANNELSE

 • Faglig supervision på de vanskelige samtaler og situationer
 • Sjælesorg og palliation
 • Børn og sorg

FAGETS OMFANG
Svarende til ca. 65 skemalagte lektioner, fordelt med 52 lektioner på pastoralseminarieuddannelsen og 13 lektioner på den obligatoriske efteruddannelse.

 

Foto: Elizabeth Colette