Uddannelse
Pastoralseminariet

Pastoralseminariet

Pastoralseminariet er den danske folkekirkes praktiske præsteuddannelse. Her får teologiske kandidater en praktisk teologisk uddannelse, som forbereder til arbejdet som præst i folkekirken.
 

Mens teologiske studier danner den teoretiske basis for at udøve en gerning i folkekirken, gives der ved Pastoralseminariet en undervisning, som direkte sigter mod præstegerningens forskellige opgaver.

Deltagelse i Pastoralseminariets kursus er en forudsætning for ansættelse i folkekirken. Ved semestrets afslutning udstedes der en attest.

Der må søges stilling som præst i den danske folkekirke, når der er tre måneder tilbage af undervisningen på Pastoralseminariet.

Pastoralseminariet har til huse i henholdsvis København og Aarhus.

I disse år oplever vi på pastoralseminarieuddannelsen en stor skævhed mellem forår og efterår i optaget. Det skyldes bl.a. fremdriftsreformen på universiteterne. 

Da dette forhold i særlig grad gør sig gældende i Aarhus, har FUVs bestyrelse besluttet, at vi i Aarhus kun optager studerende i efterårssemestrene. Denne beslutning gælder foreløbigt frem til 2022. 
De fleste af lektorerne i Aarhus vil dermed kunne beskæftiges med mange andre vigtige opgaver i FUV i foråret.