Uddannelse
Pastoralseminariet

Pastoralseminariet

Pastoralseminariet er den danske folkekirkes praktiske præsteuddannelse. Her får teologiske kandidater en praktisk teologisk uddannelse, som forbereder dem til arbejdet som præst i folkekirken.

Mens teologiske studier danner den teoretiske basis for at udøve en gerning i folkekirken, gives der ved Pastoralseminariet en undervisning, som direkte sigter mod præstegerningens forskellige opgaver.

Deltagelse i Pastoralseminariets kursus er en forudsætning for ansættelse i folkekirken. Ved semestrets afslutning udstedes der en attest.

Der må søges stilling som præst i den danske folkekirke, når der er tre måneder tilbage af undervisningen på Pastoralseminariet.

Pastoralseminariet har til huse i henholdsvis København og Aarhus.