Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Kursusprogram

Demens - alder - palliation (DAP 23-24). Den gerontologiske efteruddannelse - Øst, 1

DAP 23-24 er et tværfagligt tilbud til kirkelige medarbejdere, kirkemusikere, kirke- og kulturmedarbejdere og præster, der arbejder med ældreområdet og som gerne vil kvalificere deres arbejde musisk, teologisk og sundhedsfagligt. Efteruddannelsen er resultat af et givende samarbejde mellem kirkemusikskolerne og FUV.

NB: Bemærk at dette er et eksternat-kursus i FUV's lokaler på Vartov!
Angående formen ved eksternat-kursus:
Man sørger selv for evt. indkvartering og aftensmad. Der vil blive serveret morgenmad og frokost begge dage, samt kaffe og sødt/frugt i løbet af dagene.

Herudover afvikles kurset efter de samme retningslinjer som ved et normalt internatskursus i Løgumkloster. Det vil sige, at deltagerne forpligter sig til at deltage i hele kurset og kursusdagen i fuld udstrækning og ikke påtager sig eller pålægges tjenstlige opgaver, mens kurset forløber.
Uddybende kursusbeskrivelse: 
Hvis man kan komme af sted på efteruddannelsen i de teams, man arbejder i derhjemme (fx kirkesanger og præst på plejehjem eller hospitalsafsnit, organist og kk-medarbejder til babyældresalmesang) vil jeres nye viden og idéer lettere blive implementeret i sognet.

Men der er jo også dem, der arbejder alene i marken, og dem er efteruddannelsen også henvendt til. Det kan være hjemmeplejepræsten, der har megen sjælesorg på hjemmebesøg eller kirkemusikeren, der spiller eller synger på plejehjemmet. Der er brug for, at vi giver det bedste vi har til mennesker, der enten er kognitivt eller fysisk udfordret, og at styrke fællesskab og samvær mellem dem og deres pårørende og det personale, der tager sig af dem.

Her har vi som kirke på lokalt plan mulighed for at bidrage. I de mindste og største ritualer med sange og salmer er en form, der rammer samvær ind på en måde, der især hjælper kognitivt udfordrede og deres pårørende. Når først vi, der står for ritualerne, har forståelse for, hvad det er ritualer kan, og hvilke musikalske og teologiske kræfter vi kan trække på, når vi langt. Vi kan samle en ellers opdelt menighed og gøre ensomheden bare en smule mindre fremtrædende.

Præster kan søge om deltagelse igennem provsten. Kirkemusikere, kk-medarbejdere og andre kirkelige medarbejdere søger om dækning af kursusudgifter gennem deres menighedsråd. Så kom og vær med i et toårigt forløb, der vil gøre ældrearbejdet meningsfuldt, vedkommende – og fyldt af glæde.

Det samlede kursusforløb for begge hold består af følgende elementer:
2023
27.-28. februar Vesthold, modul I, Aarhus (eksternat)
2.-3. marts Østhold, modul I, Vartov (eksternat)
Imellem modul I og II: læringsgrupperne mødes analogt juni eller august og RMT deltager

11.-12. september Vesthold, modul II, Aarhus (eksternat)
14.-15. september Østhold, modul II, Vartov (eksternat)
Imellem modul II og III: læringsgrupperne mødes enten analogt eller virtuelt

2024
22.-24. januar Øst og Vest fælles modul III, Løgumkloster (internat) inklusive dag på Løgumkloster Musikskole
Imellem modul III og IV: læringsgrupperne mødes enten analogt eller virtuelt

29.-30. april Vesthold, modul IV, Vestervig kirkemusikskole (eksternat)
2.-3. maj Østhold, modul IV, Sjællands kirkemusikskole (eksternat)
Imellem modul IV og V: Læringsgruppen afholder temadag individuelt eller sammen på lokalcentre eller lignende for personale alt efter lokale forhold. Muligt tema: Hvordan hjælper man bedst mennesker med demens ud fra et liturgisk/rituelt synspunkt

9.-10. september Vesthold, modul V, Aarhus (eksternat)
12.-13. september Østhold, modul V, Vartov (eksternat)

Af programmet:
Hanne Lindberg Nejsum, tidligere lektor, ergoterapeut, konsulent, ducta.dk:
1) Hukommelse og Hjerneskade
• Reminiscenseffekt.
• Sansers betydning
• Inklusion, identitet og beskæftigelse
• Roller i forkyndelse
• Svære minder
2) Workshop med gudstjenestecase:
Sansegudstjeneste
• Virkemidler
• Sanser og krop
• Gentagelser/Genkendelse
• Omgivelser

Sognepræst Julie DamlundDiplomeksamen fra DKDM (orgel og kirkemusik):
Musik- og liturgihistorie:
• Hvad er det liturgier kan?
• Teori og praksis
• Det sårbare menneske

Rose Marie Tillisch:
1) Demens, alder & kirke
• Nærvær og tid
• Tom Kitwood og John Swinton
• Forkyndelse for kognitivt svækkede
• Kirkens nærvær og menighedssyn
• For og med hvem
• Generationsmøder
2) Workshop:
Dialog mellem kirke og lokale partnere

Sanger, sangpædagog, stemmecoach og tidligere lektor, Annette Bo Nielsen:
Oplæg og workshop:
Musikalsk praksis
Sjæl og stemme
• Adgang til Sjælen gennem Stemme
• Stemmen som Instrument

Dato:2. marts - 3. marts 2023
Næste kurser:
14. september 2023 - 15. september 2023
22. januar 2024 - 24. januar 2024
02. maj 2024 - 03. maj 2024
12. september 2024 - 13. september 2024
Kursusleder:Sognepræst & projektmedarbejder, ph.d. Rose Marie Tillisch
Målgruppe:Kirke- og kulturmedarbejdere, Organister og Præster
Ansøgningsfrist:20. februar 2023
Pris:For andre end præster 2.200,00 kr.
Kursustype:Eksternatkurser
Kursussted:FUV København, Farvergade 27F, 2. sal, 1463 København K.
Kursus-id:K. 19a/23 - 2717