Fortsæt til hovedindholdet
Mariæ bebudelsesdag
Salmevalg Mariæ bebudelse

Salmevalg

DDS 106 Af højheden oprunden er

DDS 71 Nu kom der bud fra englekor

DDS 73 Vi synger med Maria

DDS 108 Lovet være du, Jesus Krist

100S 803 Maria, snart er det forår

DDS 115 Lad det klinge sødt i sky

Vi begynder med "Af højheden oprunden er" – en julesalme med lovsangstone, som slår dagens tema an: Maria skal føde Guds søn. "Nu kom der bud fra englekor" fortæller om selve bebudelsen, der er første tekstrækkes evangelium. For os hører salmen dagen til uanset tekstrække og er en fin fortsættelse af Guds underfulde indgriben, som der fortælles om i den gammeltestamentlige tekst, fordi ”alt er muligt for Gud”. 

Før prædikenen vælges "Vi synger med Maria", som er en gendigtning af Marias lovsang, og efter prædikenen synges endnu en julesalme, "Lovet være du, Jesus Krist", som refererer både til episteltekstens og evangelietekstens understregning af, at Guds magt viser sig i afmagten: ”adlede armod og usselhed” (vers 5). 

Under altergangen har vi valgt den nye salme "Maria, snart er det forår" som en forårssalme blandt de mange julesalmer. Også den er skrevet over første tekstrækkes evangelium og er en glimrende fortolkning af, hvad det betyder for os, at Gud i Marias barn blev menneske (vers 3). 

Vi slutter med endnu en julesalme, "Lad det klinge sødt i sky", som i omkvædet peger frem mod påskens opstandelsesbudskab.