fkuv.dk
Kursusprogram

Yoga i folkekirken – hvorfor og hvordan?

Kirkeyoga, CrossYoga, sanselig gudstjeneste og kristen yoga er alle udtryk for en ny praksisform inden for folkekirken. Men hvad betyder det egentlig for kristendommen, at nye praksisformer dukker op i kirken? Er yoga i kirkerummet en gudstjeneste, en andagt eller noget helt andet? 
Uddybende kursusbeskrivelse:
På konferencen undersøger vi, hvad yoga kan i kirken, og hvorfor det teologisk giver mening – og så skal vi prøve det på egen krop. I løbet af konferencen vil der være forskellige yoga-gudstjenester, foredrag om yogaens oprindelse og brug i et religionsvidenskabeligt perspektiv, kristen spiritualitet, rummets teologi og kroppen i troen, ligesom det vil være muligt at deltage i hands-on workshops. Konferencen veksler mellem praksis og refleksion, og der vil være rig mulighed for både at udveksle erfaringer, idéer og samtale.
Af programmet:
6. januar
10.45-11.00 Præsentation af konferencen v. kursusleder
11.00-12.00 Sanselig-gudstjeneste v. kirke- og kulturmedarbejder Lærke Lilholt og sognepræst Maria Louise Bøg Sørensen
12.00-13.00 Frokost
13.00-13.45 Yoga en hinduistisk praksisform? v. lektor, ph.d. Marianne Qvortrup Fibiger, AU 
14.00-14.45 Kristen Spiritualitet v. past.em. Lene Højholt 
15.15-15.45 Intermezzo: Vandringsoplæg v. Lærke Lilholt og Maria Louise Bøg Sørensen
15.45-16.45 Kroppen i troen v. lektor, ph.d. Kirstine Helboe Johansen, AU
19.30-20.30 Alt er tilladt – men er alt gavnligt? v. biskop Elof Westergaard
20.45-21.15 Tid-til-at-gå-til-ro-gudstjeneste v. sognepræst Marianne Fischer og sognepræst Elisabeth Arendt
7. januar
7.30-8.10 CrossYoga v. konsulent Rie Frilund Skårhøj
8.15-8.30 Morgensang
9.15-10.00 På sporet af Gud v. professor, dr.theol. Bo Kristian Holm, AU
10.45-11.45 Yoga i kirken v. sognepræst, ph.d. Line Søgaard Christensen
13.30-15.45 Workshops: (1. runde 13.30-14.30 / 2. runde 14.45-15.45)
   1.  Rummets teologi v. kunsthistoriker, ph.d. Line Marschner
   2.  Kristen spiritualitet v. Lene Højholt
   3.  Bøn i bevægelse v. sygeplejerske Kaia Kruse
   4.  Cross yoga og andre former for yoga v. Rie Frilund Skårhøj
   5.  Musik, klangskåle, stemmebrug v. stemmepædagog Clara Vuust
   6.  At tilrettelægge yoga i kirken – liturgi og bibelbrug v. Elisabeth Arendt
15.45-16.00 Afslutning
Dato:6. januar - 7. januar 2022
Kursusleder:Vikarpræst, ekstern lektor Jette Marie Bendixen Rønkilde
Målgruppe:Præster, Kirke- og kulturmedarbejdere og Andre kirkeligt ansatte
Pris:For andre end præster: 2.700,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 01/22 - 2471
Ansøgningsfristen er udløbet