Fortsæt til hovedindholdet
fkuv.dk
Kursusprogram

Kristendommen har mange sprog – også i konfirmandstuen

Det lægger et ansvar på den kirkelige undervisning, at 8% af eleverne i folkeskolen får individuel støtte pga. ordblindhed. Ordblindhed kan både håndteres som et personligt handicap og en øjenåbner og et korrektiv til kristendomsformidlingen i den kirkelige undervisning. Det giver kurset viden og inspiration til.

Uddybende kursusbeskrivelse:
Kurset har et fagligt afsæt i dysleksi, ”ordblinde-tematikken”, som er repræsenteret på alle konfirmandhold; men samtidig har det et bredere sigte mod at understøtte formidling af konfirmandstuens andagter, salmer, undervisning og gudstjenesteforpligtelse med en række formidlingsformer, der er analoge i forhold til kristendommens basale skriftlighed, og som derfor både kan understøtte læsesvage og på en række områder udgøre et selvstændigt formidlingssprog for kristendommen.

Af programmet:
Kirke- og kulturmedarbejder Louise Keiniche Rasmussen:
Dysleksi/ordblindhed som begreb og diagnose – og guideline i børnekonfirmandundervisning og konfirmationsforberedelse.

Lars Nymark Heilesen:
1. 
Dysleksi – mellem handicap og kristen dyd.
2. Troens ord er til at tage og føle på – teologiske perspektiver på den kristne formidling.

Sognepræst Louise Højlund:
Om Gud kan vi kun tale i billeder.

Organist Christine Toft Kristensen:
Syng med konfirmander! At lære salmer med kroppen.

Tegnsprogstolk og sognepræst Mette Gautier:
Tegn til tale og liturgi.

Projektleder Benny Vindelev:
Kristendomsformidling til børn og unge med hjerne, mund og hænder – sansesproget som kristendomsformidling.

Dato:7. november - 11. november 2022
Kursusleder:Lektor Lars Nymark Heilesen
Målgruppe:Kirke- og kulturmedarbejdere og Præster
Pris:For andre end præster: 10.800,00 kr.
Kursustype:Internatkurser
Kursussted:FUV Løgumkloster/Refugiet
Kursus-id:K. 66/22 - 2590
Ansøgningsfristen er udløbet